824 millioner kroner. Det ble resultatet før skatter for det Stavanger-baserte familieselskapet Laerdal Medical. Aldri før har familien Lærdal med far Tore Lærdal, og barna Ingrid Lærdal, Jon Lærdal og Hanne Lærdal fått et bedre resultat på salg av akuttmedisinsk opplærings- og behandlingsutstyr.

– Tallene er gode, og de beste vi har hatt. Men vi har ikke nådd alle våre mål, og en del av grunnen til at tallene er så høye, skyldes valutaeffekter, sier Alf-Christian Dybdahl, toppsjef i Laerdal Medical og peker på betydningen av en sterk dollar i fjor.

Det amerikanske markedet er Laerdal Medicals største og viktigste marked.

– Men vi merker som mange andre høyere råvarekostnader, høyere fraktkostnader og dyrere elektronikk, sier Dybdahl.

De var på 1960-tallet Tore Lærdals far, Åsmund S. Lærdal, sluttet å lage leketøy og startet å satse på opplærings- og behandlingsutstyr for livreddende førstehjelp. God inntjening i alle år har gjort at familien trolig er den mest formuende i Stavanger-regionen. Bare den London-baserte Smedvig-familien har større verdier.

Men familiens milliardærstatus er ikke særlig synlig. Familien holder en særdeles lav profil i oljebyen. De siste årene har familien i enda sterkere grad løftet frem andre verdier enn penger som viktige for dem.

– Det førende for oss er at vi skal hjelpe til å redde en million flere liv hvert år innen 2030, sier Ingrid Lærdal.

– Hva er det viktigste for dere, å nå hovedmålet om å hjelpe til å redde flere liv eller å tjene penger?

– Vi må klare begge deler. Å hjelpe til å redde liv er det viktigste, men for å klare det må vi tjene penger for å klare å investere videre, sier Lærdal.

Hun er ansvarlig for bærekraft i selskapet. Den nye bærekraftsrapporten viser at selskapet har kommet rundt 20 prosent på vei mot hovedmålet om å hjelpe til å redde en million flere liv.

– Jeg tror alle som jobber her blir motivert av å møte folk som er blitt reddet eller møte helsearbeidere som er bedre i stand til å gjøre jobben, sier Lærdal.

I dag jobber alle tre Lærdal-barna i selskapet. Ingrid Lærdal ble dradd inn i bedriften før hun tenkte.

– Far tok meg med på en tur til Tanzania og India der jeg så de enorme behovene. Det var nok kanskje en baktanke med den turen, smiler hun.

Alf-Christian Dybdahl, toppsjef i Laerdal Medical, lover at det kommer oppkjøp. Her sammen med Tore Lærdal (i midten) og Gudleik Njå, toppsjef i finansselskapet Laerdal as
Alf-Christian Dybdahl, toppsjef i Laerdal Medical, lover at det kommer oppkjøp. Her sammen med Tore Lærdal (i midten) og Gudleik Njå, toppsjef i finansselskapet Laerdal as (Foto: Marie von Krogh)

I Norge er Lærdal-familien mest kjent for livredningsdukken Anne og hjertestartere. Før utviklet Laerdal Medical hovedsakelig fysiske produkter, som simulatorer og dukker som kunne brukes til trening. Nå er denne opplæringsvirksomheten i større og større grad digitalisert. En av de store nye satsingene er samarbeidet med amerikanske hjerteforeningen, American Heart Association. Laerdal Medical har inngått en eksklusiv avtale med organisasjonen om leveranse av digitale opplæringsløsninger til amerikanske sykehus.

– I fjor omsatte vårt 50/50-eide joint venture for rundt to milliarder kroner, sier Dybdahl.

Rundt 150 av Laerdal Medicals ansatte jobber mot det amerikanske joint-venturet.

Oppkjøp kommer

Dybdahl er klar på at Laerdal Medical de neste årene jobber mot vekst både i omsetning og marginer. Mer og mer av virksomheten vris over til tjenester rundt utstyret som leveres. Veksten kan komme både organisk og gjennom oppkjøp.

– Vi kommer til å gjennomføre oppkjøp. Det er helt sikkert, sier Dybdahl og peker på selskaper for eksempel med teknologikunnskap om kunstig intelligens, maskinlæring eller virtual reality.

Og kapitalen er ikke noe problem. I alle år har store overskudd blitt pløyd inn i familiens forvaltningsselskap Laerdal as.

– Vi har en solid balanse, og er i stand til å gjøre store oppkjøp om det er nødvendig for å sikre at vi er i stand til å levere på målene våre og for videre vekst, sier Dybdahl.

Mer private equity

Det er Laerdal Medical som er driftsselskapet, mens selskapet Laerdal as er familiens investeringsselskap med milliarder plassert i finansmarkedene. Hittil har mesteparten av porteføljen på fire milliarder kroner i Laeradl as blitt plassert trygt i aksjer, obligasjoner og fond. Fremover skal investeringsselskapet Laerdal i større grad brukes som del av satsingen i det operative selskapet Laerdal Medical.

– Men vi er godt i gang med å vri en betydelig del av investeringene mer i retning av private equity helse- og utdanningsrelaterte satsinger, sier Gudleik Njå, som har hatt hovedansvaret for Lærdal Finans i en årrekke.

Satsingen vil skje parallelt med venturesatsingen i Laerdal Million Lives Fund der familien de neste årene skal satse rundt 100 millioner dollar fra basen i California.(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.