Et forskerteam har presentert en rapport av studien for den europeiske kongressen for ekstrem overvekt (ECO). Her vises det til at om 27 år vil 22 prosent av verdens befolkning være ekstremt overvektig. I fjor var tallet 14 prosent.

Én av åtte vil innen 2045 ha diabetes type 2, opp fra en av elleve. Denne typen diabetes rammer generelt voksne som et resultat av overvekt.

– Disse tallene understreker den økende utfordringen verden vil stå overfor i fremtiden når det gjelder ekstremt overvektige og dem som har diabetes type 2, eller begge, sier Alan Moses i den danske legemiddelgiganten Novo Nordisks forskningsavdeling.

Store utfordringer

Forskerne fant at i USA vil antallet ekstremt overvektige øke fra 39 prosent i 2017 til 55 prosent i 2045. Antall mennesker rammet av diabetes vil øke fra 14 til 18 prosent. I Storbritannia vil antallet øke fra 32 til 48 prosent, og diabetesrammede fra 10,2 til 12,6 prosent.

– Det er ikke bare enorme medisinske utfordringer folk vil stå overfor, men det betyr også enorme kostnader for ethvert lands helsevesen, legger Moses til.

Moses og forskerteamet analyserte data fra Verdens helseorganisasjons (WHO) database. Her delte de befolkningen i hvert land inn i forskjellige aldersgrupper og videre inn i BMI-kategorier.

WHO anser folk med en BMI på 25 eller mer som overvektige, mens det anses som ekstrem overvekt dersom BMI-en går over 30.

Aggressive tiltak

Forskerteamet sier at det å skulle snu denne utviklingen vil kreve «aggressive og koordinerte tiltak».

– Ethvert land er forskjellig basert på unik genetikk og sosiale og miljøbestemte forhold. Dermed er det ikke én tilnærming som vil fungere for alle.

En undersøkelse fra 2016 viste at endelen ekstremt overvektige hadde doblet seg siden 1975. Av rundt fem milliarder voksne i 2014 var 641 millioner ekstremt overvektig.(Vilkår)

Dette er den nye Norske Skog-eierens planer
Tirsdag viste Norske Skog-ledelsen den nye eieren av konsernet rundt på papirfabrikken Saugbrugs i Halden.
01:22
Publisert: