Høyre, Fremskrittspartiet, Kristelig Folkeparti og Venstre vant valget og har lovet å gi landet en ny regjering. Det vil være en fordel for landet om de klarer å regjere sammen.

Norge har en styringsform uten investitur, altså at en ny regjering ikke trenger en positiv erklæring fra et flertall i Stortinget for å ta over makten. Etterpå regjerer du så lenge du vil – eller til du blir felt ved et mistillitsforslag. Norge har heller ingen tradisjon med at mindretallsregjeringer inngår omfattende avtaler med støttepartier i parlamentet, slik det gjøres i våre naboland.

Kritikere har fremholdt at dette lett gir ustabilt stortingsregjereri, der tilfeldige flertall og lobbyinteresser vinner frem.

Motsatt er det pekt på at den demokratiske kontrollen svekkes med flertallsregjeringer, og at Stortinget under det rødgrønne styret har fremstått som et sandpåstrøingsorgan.

Den rødgrønne regjeringen har ikke klart å utnytte Stortinget som politisk verksted. Erna Solberg bør gjøre dette bedre

Men skal de blå, gule og grønne klare å få gjort noe på tunge områder som kommunereform, velferdsstatsreform samt å legge grunnlag for et mindre oljeavhengig næringsliv, vil de trenge felles tyngde.

Det politiske firkløveret står sammen på viktige felt, men fjernt fra hverandre på symboltunge områder som alkoholpolitikk, innvandring og klimapolitikk. Særlig i KrF er oppfatningen at det vil være vanskelig å sitte i regjering med Frp, fordi den politiske avstanden er for stor.

De bør likevel forsøke.

Det vil være enklere for KrF og Venstre å hindre oljeutbygging av Lofoten og Vesterålen gjennom avtaler innad i en regjering, enn ved forsøk på å blokkere et massivt H-Frp-Ap flertall fra utsiden. Fremskrittspartiet vil lettere få gjennomslag for noen av sine politiske særstandpunkter som del av kompromisser enn å kjempe alene mot røkla fra en ytterfløyposisjon.

Det er enklere å dele godene hvis en sitter ved samme bord.

«Vi må henge sammen, hvis ikke vil vi bli hengt hver for oss», sa Benjamin Franklin da han signerte den amerikanske uavhengighetserklæringen i 1776. Enkelte politiske innsikter står seg godt.

Les også: Trine Skei Grande garanterer for et samlet sentrum

Hareide avskriver ikke sentrum-høyre
(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.