En aksjeomsetning i fritt fall har sendt en rekke meglere og analytikere på dør det siste året.

Fraværende investorer, økt konkurranse og svake makroutsikter har gitt endrede rammebetingelser, og tvinger meglerhusene til å tenke nytt.

Slår sammen aksje- og gjeldsanalyse
Meglerveteran og toppsjef for SEB Enskildas norske aksjevirksomhet, Atle Vereide, er ikke tvil om at de strukturelle endringene i bransjen er varig.

Nå vil han lære sine meglere og analytikere å bli like gode på gjeldsbrev som aksjer for å ta en større andel av det raskt voksende markedet for risikable selskapsobligasjoner, det såkalte high-yield-markedet. Meglerhuset har allerede begynt å megle obligasjoner fra aksjebordet.

- Vi ser på en kombinasjonsmodell der vi slår sammen aksjeanalyse med obligasjonsanalyse nettopp for å trekke veksel på det vi tror vil bli økt aktivitet innenfor høyrenteobligasjoner fremover. Her skal vi klare å ta ut synergier kompetansemessig, sier Vereide til DN.no.

Ligner aksjer risikomessig
Dermed går også Nordens største meglerhus samme vei som konkurrentene. Fra før har blant annet Nordea Markets og Handelsbanken Capital Markets slått sammen sine meglerbord for aksjer og obligasjoner, et trekk som for kun måneder siden ville fremstått som utenkelig.

Les også: Nordea mer sulten på selskapsgjeld

Aksje- og obligasjonssiden har tradisjonelt hatt vidt forskjelling tilnærminger. Mens folk på kredittsiden er mer bekymret for hvor galt ting kan gå i verden, har folk på aksjesiden stort sett de optimistiske brillene på. Vereide erkjenner problemstillingen, men frykter likevel ikke tannløse meglere.

- Det vil for fremtiden stadig være spesialister på aksjebordet for aksjer og spesialister på rentebordet for obligasjoner. Vi tror imidlertid at high-yield vil være en ganske god miks av disse, i den forstand at den type selskapsgjeld har ganske mye større risiko enn investment grade, og dermed er nærmere aksjer som investeringskategori. Da må vi sørge for at vi betjener våre kunder på best mulig måte uavhengig av aktivaklasse, sier han.

Investeringer i selskapslån er ikke uten risiko, noe også renten virksomhetene betaler reflekterer. Store solide selskaper, som kategoriseres som «investment grade», betaler langt mindre enn svakere selskaper, såkalt høyrenteselskaper. Her finner man de antatt svakeste selskapene, med såkalt søppelstatus.

Spår aktivt annenhåndsmarked
Det norske high-yield-markedet er ved siden av det amerikanske det mest utviklede i verden, selv om Norge enn så lenge er små når man sammenligner seg med USA. Flere markedsaktører tror imidlertid at av andelen selskaper som velger å finansiere seg i obligasjonsmarkedet etter hvert vil nærme seg USA, der obligasjonslån og banklån står for halvparten hver.

En viktig bidragsyter er at formaliakrav knyttet til notering av obligasjonslån i Norge er begrensede. Eksempelvis er de ikke på langt nær like krevende som dokumentkravene ved en aksjeemisjon. Er et selskap børsnotert fra før, går også prosessen ved å notere obligasjonslån enda raskere.

Enskilda-toppen tror den økte utstedelsesaktiviteten også vil skape et større ettermarked for kjøp og salg av høyrente-obligasjoner.

- Det har historisk vært mer «buy and hold» av disse obligasjonene. Vi tror at det vil utvikle seg et mer aktivt annenhåndsmarked i takt med at det utstedte volumet øker. Følgelig tro vi også det blir større fokus og interesse for analyse av de enkelte papirene, sier Vereide.

Han utdyper ved å peke på at analysearbeidet som meglerhuset i flere tiår har gjort på aksjesiden, vil være verdifullt i high-yield-markedet.

- Mange aktører ser på dette
Utviklingen i markedet for selskapsgjeld er også et resultat av å følge kundene. Påholdne investorer og banker tvinger selskapene til å søke gjeldsfinansiering samtidig som at selskaper uten direkte finanseringsbehov hiver seg på rushet. Veksten sålangt i år har vært eventyrlig.

- Vi tror mange aktører i markedet ser på dette. Vi tror det må være en fordel å kunne levere tradisjonell bankfinansiering, gjeldsfinansiering gjennom obligasjoner, valuta, derivater, egenkapital finansiering via aksjer og for den saks skyld aksjefinansiering, alt på ett sted, sier Enskilda-toppen.

Han legger til at det handler om å levere, og at fremtiden tilhører aktører som har en bred og stor kundemasse å trekke veksel på. Samtidig vil det alltid være rom for gode nisjeaktører, påpeker han.

Les også:
- Bankmodellen vil være den sterkeste

Norge elsker superrisiko


<b>Han leder Nordens beste meglerhus</b>

<b>Aksjemeglernes inntekter tørker inn</b>

- Bankmodellen vil være den sterkeste

- Et godt klima for å hente kapital


<b>Merrill Lynch største meglerhus i august</b>

Rekordfart i brennhett marked


<b>Slik blir fremtidens meglerhus</b> (Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.