Finansuroen i Hellas og flere andre europeiske land har gjort at investeringer på en rekke børser i verdensdelen har tapt seg siden nyttår. Og selv om det har vært mye prat om smitteeffekt, så har ikke snakket nådd alle deler av verden, kan den svenske nettavisen Di.se avsløre.

Topp fem børser siden nyttår:

Der det er vinner og det også ofte tapere. De fem største taperne siden nyttår er: