Fredningen vil bli svært omfattende i både areal og innhold, opplyser fylkeskommunen i en pressemelding. Som del av dette foreslås det også å frede restene av hydrogenfabrikken hvor sabotasjeaksjonen mot tungtvannsanlegget ble utført i 1943.

Norge har søkt UNESCO om verdensarvstatus for Rjukan-Notodden Industriarv, som blant annet omfatter Vemork gamle kraftverk.

Vemork var verdens største kraftstasjon da den sto ferdig i 1911. Anlegget dannet erfaringsgrunnlag for senere store kraftverk i Norge, og er representativ for store kraftverk fra begynnelsen av 1900-tallet.

Tungtvannsanlegget ble sprengt i sabotasjeaksjonen i 1943. 34 år senere ble hele bygningen revet. Området ble deretter fylt igjen, men det er grunn til å tro at gulvflaten i kjelleren og deler av bakveggen inn mot kraftstasjonen er bevart. Disse restene foreslås altså fredet som et industriarkeologisk kulturminne.

Fylkeskommunen har sendt forslag om fredning ut til offentlig ettersyn. Forslaget vil deretter bli politisk behandlet, og endelig vedtak blir etter planen gjort av Riksantikvaren i juni i år – i forkant av UNESCOs behandling av verdensarvsøknaden. (©NTB)(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.