DN.no har tidligere skrevet om Kragerø kommunes planer om å lette adkomsten til skjærgårdsparken ved utsiktspunktet Elefanten på Skåtøy

Planene innebærer å bygge en 18 meter flytebrygge på naboeiendommen til Høili, samt å anlegge en murtrapp med oppmurt gangvei som vil lede båtturistene fra flytebryggen over Høilis tomt frem til Elefanten. Byggeplanene vil også lette båtfolkets tilgang til en strand på Høilis tomt som de, i tråd med allemannsretten, har rett til å bruke.

I strandsonen
Fordi tiltaket omfatter strandsonen, der det normalt er forbud mot bygging, har Kragerø kommune vært avhengig av en dispensasjon fra gjeldende regler. Den dispensasjonen innvilget kommunens bygningsråd i mai i år.

Høilis advokat klaget kort tid etter på dispensasjonen, og krevde at kommunen ikke fikk sette igang byggearbeidene før de rettslige sider av saken var avklart.

- Kun tilleggsarbeider
Denne klagen avviste bygningsrådet i sitt møte i juni. I vedtaket fra kommunen heter det at tiltaket kun dreier seg om tilleggsarbeider på land i forbindelse med anleggelse av flytebryggen - en flytebrygge som det alt er gitt dispensasjon for å bygge og som Høili ikke har påklaget.

- Uriktig
Denne fremstillingen får Høilis advokat til å reagere. I en klage til Fylkesmannen i Telemark, som er klageinstans for kommunens vedtak, skriver advokat Martin Bogstrand Sørensen at kommunen gir et uriktig bilde av saken.

- Det opprinnelige vedtaket gjaldt en flytebrygge samt et begrenset fundament på land. Det siste dispensasjonsvedtaket gjelder murtrapp og oppmurt gangvei på totalt 20 meter, som leder direkte inn på Høilis eiendom, skriver advokat Sørensen i advokatfirmaet Selmer.

Han mener det er meningsløst å omtale en oppmurt gangvei på 20 meter som «tilleggsarbeid», når det første vedtaket omhandlet en flytebrygge på 18 meter. Sørensen påpeker at det nye tiltaket er mer omfattende enn det opprinnelige tiltaket.

Doblet
Advokaten skriver at kommunen burde behandlet søknaden og eventuelle klager, på et selvstendig grunnlag, spesielt når inngrepet i strandsonen nå er fordoblet fra den første dispensasjonen ble gitt.

Han mener det i tillegg blir helt feil å fremstille det som om Maria Høili ikke har klaget på det opprinnelige vedtaket.

- Høili har gjentatte ganger protestert mot etableringen av flytebryggeanlegget, skriver han og trekker frem at Høili tidlig påpekte at adkomsten til flytebryggeanlegget ville bli over hennes tomt, noe kommunen lenge nektet for.

Truer med søksmål
I 2005 kjøpte Maria Høili fritidseiendommen Flokebakken som ligger idyllisk til i Kragerø-skjærgården. Prisen for herligheten var 9,5 millioner kroner.

Advokaten har tidligere varslet at Høili kan komme til å saksøke kommunen om flytebryggen blir en realitet og dermed minker verdien på hennes landsted.

Nå setter Høili sin lit til at Fylkesmannen gir henne medhold i at kommunen ikke kan starte arbeidene før de rettslige sidene ved saken er endelig avklart.

- Dette gjelder et vesentlig inngrep i strandsonen, som er av stor betydning for Høili, og det fremstår som lite betryggende om kommunen skal kunne gi seg selv dispensasjon til et slikt tiltak uten å måtte avvente ordinær klagebehandling, sier Høilis advokat.

Ikke realitetsbehandlet
Så langt har ikke Høilis klage nådd Fylkesmannen. Årsaken er at beslutningen kommunen fattet i juni ikke regnes som en realitetsbehandling av Høilis klage. Det opplyser seniorrådgiver Anne-Marie Moen hos Fylkesmannen.

Om kommunen opprettholder sitt avslag på Høilis klage og ikke gir henne medhold i begjæringen om utsatt iverksettelse, vil Fylkesmannen behandle saken. En slik saksbehandling vil normalt ta seks måneder, opplyser Moen.(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.