Med et så vidstrakt sentrum som i Berlin, er det ikke lett å være bombastisk med hensyn til hva som oppfattes som sentrumsnært. Det kommer mye an på hensikten med besøket. Er det jobbreise, vil nærheten til kongressen eller kundene være viktig.