Dermed har Høyesterett redusert straffen betydelig. Enger ble i Follo tingrett dømt til fengsle i ett år og tre måneder. Da ankesaken ble behandlet i Borgarting lagmannsrett, ble straffen satt til ni måneders fengsel.

Saken henger sammen med de store problemene med avfallshåndteringen i Vestfold og Oslo i perioden 2015 til 2017. Overtidsbruken eskalerte blant mannskapene som skulle hente søppel. Enger er dømt for totalt 1.080 brudd på arbeidsmiljøloven – 500 brudd i Vestfold og 580 brudd på oppdrag for Oslo kommune.

Høyesterett har under tvil kommet frem til at overtredelsene i Oslo omfattes av arbeidsmiljølovens paragraf 19-1, andre ledd.

Høyesterett omtaler lovbruddene som til dels alvorlige overtredelser. Retten skriver at bruddene var systematiske og at de skjedde over en viss tid, også etter at Arbeidstilsynet hadde gjennomført sitt første tilsyn hos Veireno.

Det er ikke ilagt fengselsstraff for denne type overtredelser tidligere, men retten mener allmennpreventive hensyn tilsier at det reageres med fengselsstraff.

Dommen kan få betydning for straffeutmålingen i andre saker ved brudd på arbeidsmiljølovens bestemmelser om arbeidstid.(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.