Get fikk tirsdag medhold i en tvist med Norwaco om vederlag for overføring av tv-kanalene TVNorge, FEM, MAX og VOX.

Høyesterett fastslo at Get ikke skal betale vederlag til Norwaco for kabeloverføring av disse tv-kanalene fra SBS Discovery.

Norwaco, og rettighetshaverne som denne organisasjonen representerer, må dermed se langt etter 15,8 millioner kroner, som var det opprinnelige kravet fra Norwaco mot Get.

- Det er klart dette er en full seier for oss i Høyesterett. Vi er selvfølgelig svært fornøyd med utfallet, som gir oss medhold i at vi ikke skal betale videresendingsvederlag til Norwaco når SBS kringkaster sine sendinger gjennom vårt kabelnett, sier Øyvind Husby, direktør for samfunnskontakt i Get.

- Hvordan kommer dommen Get-kunder til gode?

- Dette betyr likebehandling av de forskjelige plattformene for tv-distribusjon, og at vi kan konkurrere på like vilkår om å lage best mulig tilbud til seerne, sier Husby.

- Vi mener også det skaper mer forutsigbarhet, når klarering av opphavsrettigheter skjer hos kringkasteren, som ofte også er de som initierer produksjonene. De får dermed full oversikt over både kostnads- og inntektsbildet når de skal beslutte en produksjon, sier Husby.

Komplisert jus

Saken berører komplisert åndsverksjus, basert på bestemmelser som tildels ble etablert i satelittkringkastingens barndom på 1980-tallet.

Dommen fra Høyesterett avklarer at det ikke regnes som videresending av kringkastingssendinger etter åndsverkloven når et kabelselskap distribuerer fjernsynskanaler som det mottar i lukket elektronisk forsendelse, men som samtidig kringkastes via satellitt og over bakkenettet.

Fire av dommerne mente Get har retten på sin side, mens én tok dissens.

Høyesterett konkluderte også med at Norwaco også må dekke Gets saksomkostninger på over en million kroner.

En av dommerne var imidlertid så sterkt i tvil om avgjørelsen var riktig, at han gjorde følgende anførsel:

«Jeg har imidlertid funnet avgjørelsen så vidt tvilsom at jeg stemmer for at Get AS ikke tilkjennes sakskostnader for noen instans».

Trenger mer tid

John S. Gulbrandsen i Bing Hodneland har vært Norwacos advokat.

- Vi mener dommen gir en bedre vurdering av disse spørsmålene enn vi fikk i lagmannsretten. Derfor er det ihvertfall kommet noe positivt ut av anken. Både dissensen og tvilen om saksomkostningene viser at dette ikke er noen enkel sak, sier Gulbrandsen.

- Det er ingen tvil om at kringkasterne posisjonerer seg for å få best mulig kontroll over hele sin programflate, inkludert denne typen opphavsrettigheter, sier advokat John S. Gulbrandsen.

«Formodentlig slutten»

Dommen diskuteres allerede blant norske advokater. Øyvind Ransedokken og Arve Føyen i Advokatfirmaet Føyen Torkildsen konstaterer at Norwaco gikk på en smell i Høyesterett.

De mener dommen er av prinsipielt stor betydning for spørsmålet om klarering av opphavsrettigheter ved distribusjon av tv-kanaler og at den vil få generell virkning for distribusjon av alle kanaler hvor distributøren henter signalene direkte fra kringkasteren på samme måte som Get.

«For Norwaco betyr dette formodentlig slutten på innkreving av videresendingsvederlag i slike tilfeller. Med dette er en årelang strid mellom Norwaco på den ene siden, og Get og andre distributører som henter signaler direkte fra kringkaster på den andre siden, endelig avgjort av Norges høyeste rettsinstans,» skriver Ransedokken og Føyen.

Skal ha penger

Norwaco har imidlertid ikke tenkt å legge seg ned for å dø.

- Det foregår fortsatt distribusjon som det må klareres rettigheter for. Dermed mangler det fortsatt penger til rettighetshaverne. Rettighetene for Get-distribusjon av de kanalene det dreier seg om, er ikke klarert og må betales for. Det ansvaret er ikke borte som følge av denne dommen. Og slik jeg leser den, har Get også et eget ansvar for at disse rettighetene blir klarert, sier direktør Cathrine Nagell i Norwaco.

 

Lese mer om medier, kultur, nett, teknologi? Følg DN Etterbørs og @bjorneckblad på Twitter

Du kan også følge DN Etterbørs på Facebook

 

Arve Juritzen reddet fra konkurs etter «dugnad»  

Facebook kjøper Snapchat-konkurrent  

Riksavisens opplagstriks kan gi millioner i statsstøtte  

Se DNtv: Langt frem for sjøens Tesla:

Langt frem for sjøens Tesla
Designer Bård Eker har i flere tiår jobbet med utvikling av fremtidens båter. Han mener båtbransjen trenger en nytenkende gründer som Teslas Elon Musk og sier det er et problem at dagens båter skapes med gammel teknologi og tenkemåte.
04:53
Publisert:
 (Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.