I over førti år har unge utlendinger fått komme til Norge som au pair, på det som skal være "kulturutveksling". Ungdommene skal lære norsk språk og kultur, i bytte mot lett husarbeid.

Men det har kommet frem flere eksempler på at ordningen misbrukes. Senest i juni uttalte en advokat til Dagens Næringsliv at ordningen i flere tilfeller brukes til å skaffe billig hushjelp, heller enn kulturutveksling.

Senterpartiets Marit Arnstad gikk mandag ut med forslag om å avvikle hele ordningen.

- Hvis bemidlede familier i Norge ønsker seg hushjelp, så får de være ærlige på det og betale den prisen det koster. Au pair-ordningen er ødelagt og bør avvikles, uttalte Arnstad til Dagsavisen.

Sp vil ifølge Arnstad fremme et forslag om avvikling av ordningen til høsten.

Men forslaget vil ikke få flertall på Stortinget. Høyre, Ap, Frp og MDG vil beholde ordningen.

- Det er feil å avvikle en hel ordning med bakgrunn i at det finnes enkeltfamilier som misbruker den, sier Høyres Siri Meling til Dagens Næringsliv.

- Det er unntakene vi hører om

Meling understreker at det er alvorlig nok at enkeltfamilier misbruker ordningen, og sier rettsikkerhetene til au pairene er viktig.

Rundt 3000 au pairer oppholder seg i Norge hvert år. Ett av flere tiltak iverksatt for å bedre forholdene for au pairer i Norge er en karanteneordnning for vertsfamilier som bryter vilkåerene for au pairene. Karanteneordningen kom sommeren 2013. Meling mener karantenen viser seg å fungere.

- I tillegg til de fem familiene som er i karantene, er et tyvetalls andre familier i søkelyset. Det er viktig å la karanteneordningen få virke, for deretter å vurdere om det har ønsket effekt. Så kan det hende det er behov for ytterligere grep, dersom det viser seg ikke å være nok, sier Meling.

Hun påpeker at au pair-ordningen tross alt er del av en internasjonal konvensjon, og at den i hovedsak fungerer.

- Hvilke grunnlag har du for å slå fast at den «i hovedsak fungerer»?

 - Man kan ikke slå seg på brystet og si at det ikke er noe å sette fingeren på, men det blir feil å gå på selve ordningen, vi må gå etter de eksemplene med dem som misbruker ordningen.

Meling trekker fram au pair-senteret hos Norsk Folkehjelp som skal gi veiledning og råd til au pairene.

- Det er viktig at de opplever av de har et nettverk rundt seg som støtter dem.

- Hvor viktig mener Høyre egentlig at det er – Høyre og Frp i regjeringen la inn budsjettkutt på tre millioner kroner til denne rådgivningstjenesten, men det ble reversert i forhandlingene med KrF og Venstre.

- Jeg forholder meg til at de fire borgerlige partiene ble enige om å legge inn støtten igjen. Det tror jeg er viktig for å ivareta rettighetene deres, og at ordningen beholder de rammene den var ment å ha. Det er i vår alles interesse, for at ordningen skal bestå, at den har legitimitet. Og da kan vi ikke ha familier som misbruker den.

- Har det ikke vært så mange eksempler over år på misbruk, at det er for sent å redde au pair-ordningens legitimitet?

- Nei, jeg håper ikke det. Det er mange ungdommer og familier som har glede av den på en positiv måte, den har en verdi i seg selv.

- Er det da mediedekningen som gir et fortegnet bilde av en ordning som i det store og hele fungerer godt?

- Vi må gå ut fra at det er unntakene vi hører om. Det er utrolig viktig at pressen skriver om dette, det er et viktig bidrag til oppryddingen. Men det er ingenting som tilsier at dette gjelder majoriteten, vi hører nok om det jeg antar er et fåtall, sier Meling.

- En kultur for å utnytte folk

Representanter i Arbeiderpartiet har tidligere gått hardt ut mot ordningen.

- Det er fortvilet at vi har skapt en kultur der vi utnytter folk på den måten. Men per i dag mener vi likevel ikke au pair-ordningen bør legges ned.

Det sier Sonja Mandt, som sitter i Familie- og kulturkomiteen på Stortinget for Arbeiderpartiet. Hun sier at Ap «per i dag ikke vil si ja til forslaget fra Senterpartiet».

Dermed er det allerede klart at Sps parlamentariske leder Marit Arnstad ikke vil komme noen vei med forslaget hun i dag lansert i Dagsavisen om å avvikle hele ordningen.

- Majoriteten av dem som benytter ordningen, har et vellykket opphold. Denne ordningen har to sider, og det er den stygge siden med sosial dumping vi må bekjempe. Men det blir feil å skjære alle over en kam, sier Mandt.

Hun viser til karanteneordningen som ble innført av den rødgrønne regjeringen, der fem familier er blitt underlagt karantene etter misbruk av au pairer som billig arbeidskraft.

Regelverket må få tid til å virke, understreker hun.

- Vi må tro på at innskjerping av reglene hjelper. Karantenereglene har begynt å virke, nå blir det varslet om misbruk og folk blir tatt. Det bidrar til å endre holdningen til ordningen i positiv retning, håper hun.

Ap er ikke fremmed for ytterligere innstramming, og ifølge Mandt har Nordisk Råd vært inne på tanken om felles regler for landene i Norden. Danmark har nylig strammet inn regelverket, og Ap-representanten mener Norge kan høste erfaring derfra.

- Vet ikke nok om omfanget

Heller ikke Venstre, det ene av regjeringens to samarbeidspartier på Stortinget, ønsker å avvikle ordningen. Men Venstres stortingsrepresentant Pål Farstad, sier til Dagens Næringsliv at Venstre likevel er åpne for å avvikle ordningen, dersom alt annet feiler.

- Vi mener intensjonen med ordningen er så god, at det sitter langt inne å oppheve ordningen. Men det kan være aktuelt, dersom det viser seg at endringer ikke fungerer. Hvis det viser seg at det alt er prøvd flere endringer, som ikke har hjulpet, så forventer vi at regjeringen griper inn og går ordningen etter i sømmene, sier Farstad.

- Vet vi nok av omfanget av eventuelt misbruk av ordningen?

- Nei, derfor er det bra at vi får en skikkelig gjennomgang av dette med en sak på Stortinget, sier Farstad, som roser Arnstads initiativ.

Regjeringens andre støtteparti, Krf, har tidligere tatt til orde for en gjennomgang av ordningen. I en interpellasjon på Stortinget i desember åpnet Kjell Ingolf Ropstad, stortingsrepresentant for Krf, for at ordningen kan måtte avvikles.

- Jeg synes ikke vi bør frede ordningen og si at den uansett bør fortsette. Jeg mener vi bør ta en diskusjon om hele ordningen, for hvis det er kulturutveksling som er poenget med ordningen, fungerer den ikke etter hensikten i dag, sa Ropstad under interpellasjonen.

Krf-leder Knut Arild Hareide sa i et intervju i Dagens Næringsliv før sommerferien at Krf ikke har tatt standpunkt om ordningen ennå.

Statssekretær i justis- og beredskapsdepartementet, Vidar Brein-Karlsen (Frp) slår fast at au pair-ordningen bør bestå, og mener det er for tidlig å evaluere effekt av karanteneordningen.

- Au pair-ordningens intensjon er god, og baserer seg på verdier som gjør at ordningen fortsatt bør bestå. Vi må få den til å fungere på best mulig måte. Ungdom, også fra fattigere land, bør få muligheten til å komme til Norge og lære om norsk kultur og norske samfunnsforhold, sier Brein-Karlsen.

Les også:

 
  Slår alarm om vestkantkultur: - Ressurssterke familier importerer billig hushjelp

- Enkelte blant oss har sett noen episoder for mye av «Downton Abbey»

Fra au pair til helsefagarbeider: - Jeg har vært heldig

Fem norske familier er utestengt fra au pair-ordningen  (Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.