Vel en tredel av alkoholen som omsettes i Norge, konsumeres som vin, 17 prosent som brennevin og 44 prosent som øl, viser tall fra Statistisk sentralbyrå (SSB).

Registrert omsetning av brennevin målt i ren alkohol per innbygger er på samme nivå i 2017 som i 2016.

Det ble solgt noe mer øl i 2017 enn 2016, men omsetningen av brennevin og vin falt målt i liter ferdig vare. Rusbrus står for 2,7 prosent av det totale alkoholkonsumet.

Tallene er unntatt turistimport og taxfreesalg.

– Det kan synes positivt at alkoholsalget faller, men for å trekke konklusjonen at alkoholkonsumet synker må vi vite mer, sier Sveinung Stensland, helsepolitisk talsperson i Høyre, til NTB.

Han mener tallene har liten verdi så lenge vi ikke har full oversikt over grensehandel og taxfreesalg av alkohol.

– I tillegg er smugling en utfordring. Alt dette må sees i sammenheng med de høye alkoholavgiftene vi har i Norge, mener Stensland.(Vilkår)