Mens andre partier har diskutert for eller mot en jernbane i nord og klimaaspekter ved billigere innenriksflyvninger, fremhever Høyre ifølge Nordlys at det er viktigst å se transportbehovet i Nord-Norge under ett.

– Det handler om jernbane, det handler om flytilbud og godstransport, men også om forsvar og sikkerhetspolitikk. Alt dette er viktig å få på bordet, når vi skal lage samferdselsløsninger som binder landet sammen, sier Helge Orten, komitéleder i transport- og kommunikasjonskomiteen for Høyre på Stortinget.

Forslaget slår an lokalt, der en såkalt konseptvalgutredning (KVU) skal inneholde vei, jernbane, sjøtransport, luftfart og godstransport. Dette skal ses opp mot behov for persontransport, reiseliv, miljø- og klimaperspektiv, mens faktorer som teknologisk utvikling, nordisk samarbeid og sikkerhetspolitikk og så må med i vurderingen.

– Regjeringen har satset tungt i Nord-Norge de siste seks årene. Økningen i bevilgninger til samferdsel har økt med 75 prosent, og vil fortsette å øke – også i Nord. Da må vi tenke helhetlig, sier Orten.(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.