Hydro har besluttet fredag å å investere 500 millioner kroner i vannrenseanlegget ved sitt aluminaraffineri Bacarena i Brasil. Dette vil øke kapasiteten med 50 prosent og styrke raffineriets evne til å takle fremtidig ekstremvær, opplyser selskapet i en pressemelding.

- Hendelsene den siste tiden viser at det er nødvendig å styrke vannrenseanlegget ved Alunorte for å sikre at aluminaraffineriet er tilstrekkelig miljømessig robust, sier konsernsjef Svein Richard Brandtzæg i Hydro i meldingen.

Meldingen kom samme dag som Hydro meldte at 600 ansatte ved Alunorte-anlegget vil sendes på ferie fra 31. mars, der de ansatte vil sendes på ferie gruppevis og i perioder på 10 dager.

Utslippsskandalen ved Hydro-fabrikken Alunorte i Brasil, har ført til at verdens største aluminaraffineri har vært nødt til å halvere produksjonen og stanse ferdigstilling av nye pressfiltre og rødslamdeponiet DRS2.

- Vi er nå i konstruktiv dialog med relevante myndigheter om dette, men anerkjenner at trykket på Alunortes vannrenseanlegg mest sannsynlig vil øke i årene fremover på grunn av mer ekstremvær. Derfor tar vi nå grep for å oppgradere Alunorte til en ny miljøstandard, sier Brandtzæg.

Hydro skriver i meldingen at ambisjonen er å ferdigstille den planlagte oppgraderingen innen første kvartal 2019.

Ber om unnskyldning

- Med flere utfordrende uker bak oss, har vi forståelse for at innbyggerne i Barcarena er bekymret for at vannet er forurenset. Lokalsamfunnet har ikke fått tilstrekkelig med informasjon og har derfor ikke funnet Hydro deres tillit verdig. Dette ber jeg om unnskyldning for, sier Brandtzæg i pressemeldingen.

- Vi anerkjenner at vi er nødt til å bygge ny tillit, gjennom å endre våre holdninger, handlinger og hvordan vi samarbeider med våre naboer,» fortsetter han.

I pressemeldingen skriver Hydro at det frem til nå ikke er identifisert lekkasjer eller utslipp fra rødslamdeponiene i Alunorte etter det ekstreme regnværet i februar.

Hydro skriver at de har engasjert det brasilianske miljøkonsulentselskapet SGW Services til å utføre en uavhengig miljøgjennomgang, i tillegg til gjennomgang av en intern ekspertgruppe. Begge vil fremlegge sine konklusjoner og anbefalinger 9. april.

- Uavhengig av hva som blir konkludert har vi allerede forpliktet oss til å samarbeide med myndigheter, naboer og lokale partnere, for å investere i tilfredsstillende vannforsyning i området, sier Brandtzæg.(Vilkår)