– Det er viktig at Hydro får et tydeligere trykk på dette, og at det får høy prioritet på ledernivå slik at selskapet kan bidra til en positiv utvikling. Ikke minst i Brasil, som definitivt trenger noen impulser utenfra for å tenke klima og omstilling.