Legg inn opplysninger om hytta, og hvilke forutsetninger som skal gjelde. For at du skal tjene på å ha hytta må verdiendringen være større enn rentekostnaden (etter skatt) pluss alle andre utgifter du har på hytta.

Kalkulatoren munner ut i en døgnpris (per person), ut fra antall brukerdøgn. Du får to tall for dette. I det første blir bare kostnadene fordelt på brukerdøgnene. I det andre blir verdiendringen tatt hensyn til (negativt tall betyr da at du tjener på å ha hytta).

Kalkulatoren er utviklet av Pengeforlaget ved Rune Pedersen.(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.