Etterforskningen av Berge Gerdt Larsen og rettsakene mot ham i Bergen tingrett og Gulating lagmannsrett har pågått siden 2004. Det gjør saken til en av de mest omfattende økonomiske rettsprosessene noensinne i Norge. Og en av de dyreste.