Entreprenørselskapet NCC må betale et overtredelsesgebyr på 150 millioner kroner etter å ha inngått et prissamarbeid med konkurrenten Veidekke. Det har Borgarting Lagmannsrett slått fast i en nylig avsagt dom.

- Vi er skuffet over resultatet i Lagmannsretten og det at NCC får en vesentlig høyere bot. Vi vil nå sette oss grundig inn i dommens prinsipper og ta stilling til om avgjørelsen bør ankes, sier advokat Anders Christian Stray Ryssdal i advokatfirmaet Wiersholm som representerte NCC i rettssaken.

Konkurransetilsynet hadde i utgangspunktet ilagt et overtredelsesgebyr på 140 millioner kroner, men i februar 2014 ble dette redusert til 40 millioner kroner av Oslo Tingrett. At Borgarting Lagmannsrett nå fastsetter boten til 150 millioner kroner skyldes at prissamarbeidet mellom NCC og Veidekke pågikk over lang tid og at lovbruddet dermed ble begått gjentatte ganger.

- Vi er fornøyd med avgjørelsen og mener det er en grundig dom som understreker behovet for effektiv håndhevelse av konkurranselovligvingen, sier juridisk direktør Karin Stakkestad Laastad i Konkurransetilsynet

 

 (Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.