Det var i slutten av mars i år at toppsjef Alf Göransson i sikkerhetsselskapet Securitas ble utsatt for såkalt identitetstyveri, der noen utgir seg for å være en annen person. 

Göransson skal ha blitt frastjålet identiteten sin da en ukjent person søkte om et lån i hans navn. 

Securitas-sjefen kjenner ifølge en pressemelding fra Securitas ikke til om det ble betalt ut noe lån, hvor store summer det var snakk om, eller hva slags type lån det gjaldt. 

Ble slått konkurs

Men det stopper ikke der.

Selv om Göransson anmeldte id-tyveriet til politiet i begynnelsen av april, ble han slått personlig konkurs i Stockholms tingrett 10. juli, uten å ha blitt kontaktet på forhånd.

«Tingrettens kjennelse er basert på en forfalsket begjæring, der Alf Göransson begjærer seg selv konkurs», heter det i pressemeldingen fra Securitas onsdag.

Også denne saken er anmeldt til politiet, og konkursen vil klages inn for den såkalte hovrätten, tilsvarende lagmannsretts-instans i Sverige, i løpet av onsdagen.

«Bostyrer er blitt kontaktet, og sier han vil støtte en anke av konkursbegjæringen, som dermed antas bortfalt», heter det i meldingen.

Onsdag ettermiddag besluttet Svea Hovrätt å oppheve konkursbeslutningen fra Stockholms Tingsrätt.(Vilkår)

Sauseskolen: Vaniljesaus
Hjemmelaget vaniljesaus.
01:19
Publisert: