– Vi har aldri rapportert nedgang i første halvår noen gang. Dette er historisk, og første kvartal ødela for oss. Da det ble en så dårlig vinter, stoppet det veldig opp. Det var en liten vekst i andre kvartal, men den var ikke overbevisende, sier Trond Evald Hansen, direktør i Norsk Sportsbransjeforening til DN.

De samlede tallene for bransjens omsetning første halvår viser en nedgang på 2,6 prosent målt mot fjoråret, og landet på 6,1 milliarder. Til sammenligning vokste sportsbransjens omsetning fra 2015 til 2016 med 6,6 prosent året sett under ett. Da lå omsetningen over 15 milliarder kroner.

Kjøper dyrere utstyr

Norsk Sportsbransjeforening begynte å kartlegge samlet omsetning i 2005. Bransjen har fordoblet omsetningen de siste ti årene.

– Ser man en metning i sportsmarkedet nå?

– Nei, jeg tror ikke vi kan si det. Det er fortsatt bra trøkk i markedet. Jeg har sett tall fra utlandet på europeiske rapporter også. Det er vanskelig å finne et entydig bilde, men det det viser er en liten vekst overalt. Første kvartal ødela. Så har omsetningen i bransjen doblet seg i løpet av ti år, og det blir mer og mer krevende å ta store jafs. Men det er mer sportsutstyr per innbygger i Norge enn noe annet sted. Det er grenser for hvor mye sportsutstyr nordmenn skal ha, men det er ikke noe som tyder på at det er en metning, sier Trond Evald Hansen.

Han peker på at nordmenn har sterkere merkepreferanser og kjøper dyrere utstyr enn i andre land. Salg av friluftslivsutstyr er noe av det som gjør det skarpest.

Det var stor pågang da G-sport åpnet ny butikk i Oslo høsten 2016. Dette året har vært tregere samlet sett for sportsbransjen målt mot fjoråret.
Det var stor pågang da G-sport åpnet ny butikk i Oslo høsten 2016. Dette året har vært tregere samlet sett for sportsbransjen målt mot fjoråret. (Foto: Javier Auris)

Redder sykkelmarkedet

Derimot har sykkelmarkedet falt klart i antallet solgte sykler.

– I fjor gikk antallet solgte sykler noe ned etter at sykkelmarkedet har ligget på 400.000 solgte sykler. Da ble det solgt rundt 375.000-380.000 sykler i Norge. Alt tyder på at trenden med at det selges færre sykler fortsetter, og vi antar at salget kommer til å ligge på 350.000 sykler når sesongen er over, sier Hansen.

Han forteller at det voldsomme salget av elsykler har reddet sykkelmarkedet. Grunnen er at kundene legger mer penger i el-sykkelkjøp enn i vanlige sykler. Med andre ord har det jevnet ut for tapet i antallet sykler.

Det ventes at det totale salget av elsykler øker med 30 prosent i år og lander på rundt 52.000 solgte elsykler.

Samtidig har sommeren, i motsetning til første halvår, vist tegn til at det har gått veldig bra unna med salget av sportsutstyr generelt i sportsbutikkene.

– Signalene går akkurat nå på at juli og august har vært veldig bra, nesten uten unntak. Det har vært variabelt vær i sommer, men variabelt vær er bra for bransjen, sier Hansen.

Vekst for Sport 1

Administrerende direktør Pål H. Rasmussen i Gresvig bekrefter tendensen:

– Vi har også opplevd en nedgang i salget første halvår, sier han. 

Gresvig ser den samme trenden som resten av markedet: Vintervarer og vinterklær har en negativ utvikling. Det samme har sykkelsalget.

– Innovasjoner som felleski har på sin side bidratt positivt. Også friluftsutstyr går bra, opplyser Rasmussen.

Sport 1-sjef Ole Henrik Skirstad er derimot godt fornøyd med halvårstallene. Kjeden fikk en vekst på 1,6 prosent i første halvår sammenlignet med fjorårsperioden.

– Førstekvartal var selvfølgelig utfordrende, siden det var helt snøfritt – og det var fullt av snø i fjor. Vi endte opp med en nedgang på 4,2 prosent. Men siden april har det vært veldig bra. Q2 endte med en vekst på 7,5 prosent, opplyser han.

Han ser en klar dreining mot at folk trener mer variert, og er glade i å være ute i naturen.

– De som trener til de får blodsmak i munnen og bare tenkte på Birken før, har fått flere interesser. Nå er det ikke bare ett mål de trener mot lenger, men flere. Det ser vi tydelig på salget vårt. Og vi selger også veldig mye friluftsutstyr, sier han.(Vilkår)

Se hvordan Støre må lete etter ordene når han forklarer Aps valgstrategi
Ap-leder Jonas Gahr Støre sier man bør være varsom med å feire tallene om oppgang i norsk økonomi. Samtidig avfeier han at tallene passer Arbeiderpartiets valgkampstrategi dårlig. Men da han skal forklare APs strategi må han lete etter ordene.
01:13
Publisert: