Dommer og NFF-ansatt Svein-Erik Edvartsen er sparket etter skarp konflikt. Kvinnestjernen Ada Hegerberg har sagt nei til landslaget og kritisert forbundet. Det er opphetet debatt om kvinnefotballsatsing, og landslagene er i motvind. Det har knapt vært rolig rundt Fotballforbundet dette sommerhalvåret.

1 En tøff høst for ledelsen i Fotballforbundet?

– Det blåser ofte friskt i fotballen. Engasjementet er stort og intenst. Det er først og fremst en styrke, men også en utfordring når for eksempel landslagenes resultater er svake. Når det kommer flere saker nær sagt oppå hverandre, er det en krevende situasjon for NFFs ledelse. Men det er også ledelsens ansvar å manøvrere organisasjonen gjennom krevende saker og krevende tider.

2 Er du overrasket over de sakene som har dukket opp i løpet av ditt første år?

– Det er umulig å spå hva som kan komme av saker, enten det er resultater for landslagene, ressursspørsmål eller spillere som gir seg. Men det er naturlig og nødvendig at det oppstår debatter om hva som ikke er bra nok og hva som må bli bedre i kjølvannet av slike saker.

3 For et år siden sto norsk idrett midt oppe i en åpenhetsdebatt som førte til endringer for norsk idrett, der du støttet en sterk åpenhetslinje. Hvordan er dette etterlevd?

– Vi har iverksatt flere tiltak og fattet beslutninger i så måte, så håper jeg at vi i praktisk hverdag også oppfattes som en åpen og inkluderende virksomhet. Åpenhet er ikke bare et spørsmål om tiltak, men først og fremst om kultur og holdning.

4 Debatten om hvorvidt kvinnefotball er nedprioritert ga sterk temperatur. Hva gjør man fremover med dette?

– Debatten var ikke bare preget av sterk temperatur, den var også saklig, konstruktiv og nyttig. På flere områder har vi tatt initiativ som skal sikre bedre vilkår for kvinnefotballen. Samtidig ser vi en mobilisering og interesse i det politiske miljøet, i næringslivet og i idretten for øvrig som jeg tror vil gi god fart inn i en ny og viktig fase. Styrking av kvinnefotball er et klart uttalt hovedmål i gjeldende handlingsplan i NFF.

5 Edvartsen-saken har preget nyhetsbildet. Kunne den vært løst annerledes?

– Dette er en personalsak som jeg ikke kan kommentere ytterligere. Men, prinsipielt tror jeg alle saker som ender i konflikt og pågår over tid kunne ha vært løst på flere enn én måte. Saker og prosesser av et visst omfang må evalueres med mål om å lære og bli bedre.(Vilkår)

Slik siktet norsk millionær seg inn mot Google-toppen for «forbrukslån»
Slik får Fredrikstadmannen Dyar Al-Ashtari en av Googles dyreste søkeord, «Forbrukslån», inn blant toppresultatene.
00:60
Publisert: