Verden er i ferd med å låser seg inn i en ikke bærekraftig energifremtid som kan ha langtrekkende konsekvenser, advarer det internasjonale energibyrået (IEA) i rapporten World Energy Outlook som ble offentliggjort onsdag.

Det internasjonale energibyrået (IEA) venter at den globale oljeetterspørselen vil stige fra 87,0 millioner fat pr dag i 2010 til 99 millioner pr dag i 2035, fremgår det av den ferske rapporten. Oljeprisene ventes stige til 120 dollar fatet innen 2035, eller 212 dollar pr fat nominelt, ifølge nyhetsbyrået TDN Finans.

Det internasjonale energibyrået er en interesseorganisasjon for oljeforbrukslandene og ble dannet under oljekrisen i 1973. Nylig tok Hoeven over som leder for byrået etter Nobuo Tanaka.

Uten en kraftig endring i politikken, vil verden låse seg til et usikkert og ineffektivt høykarbon-energisystem, advarer byrået i rapporten. Det er fortsatt tid til å handle, men vinduet er i ferd med å lukkes, advarer byrået i rapporten.

- Vekst, fremgang og økende populasjon vil uungåelig presse energibehovet oppover i de kommende tiårene. Men vi kan ikke fortsette å basere oss på å bruke energi som er usikker og som ikke miljømessig er bærekraftig, sier IEA-leder Maria van der Hoeven.

Forverret situasjon
Til tross for den økonomiske krisen i verden økte energietterspørselen med hele fem prosent i 2010, noe som sendte CO2-utslippene til nye rekordhøyder.

"Subsidier som fremmer ineffektiv bruk av fossile brensler hoppet til over 400 milliarder dollar. Antallet personer uten tilgang til elektrisitet er fortsatt uakseptabel høy på 1,3 milliarder, rundt 20 prosent av jordens befolkning. Til tross for at mange land prioriterer økt energieffektivitet, så forverret den globale energiintensiteten seg for andre år på rad", oppsummeres det i rapporten.

- Myndighetene må introdusere sterkere tiltak for å drive investeringer i effektive lavkarbon-teknologier. Kjernekraftulykken i Fukushima, uroen i deler av Midtøsten og Nord-Afrika og den sterke rekylen i energietterspørselen i 2010, sendte CO2-utslippene til rekordhøyer. Det tydeliggjør hvorfor dette haster og størrelsen på utfordringen, sier van der Hoeven i en pressemelding.(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.