Det nye styret ble annonsert i forbindelse med IKT-Norges årskonferanse tirsdag.

Årets tema er to av de fremste moteordene blant norske politikere og interesseorganisasjoner det site halvannet året: omstilling og vekst.

Og skal man få til de to tingene, må de store bedriftene lære av de små og vice versa, ifølge Austlid.

– Det er mye læring som kan gå begge veier og vi har alle mye å lære av oppstartsselskapenes innovasjonstakt og risikovilje. Det viktigste nå er at vi får flere vekstselskaper, sier administrerende direktør Heidi Austlid (39) i IKT-Norge.

– Hvorfor tar det for første gang en gründer i et oppstartselskap inn i styret?

– For å gjenspeile sammensetningen av medlemsmassen vår og utviklingen i it-næringen generelt. Vi har en stor og voksende gruppe oppstartsbedrifter blant medlemmene og de har til dels egne behov  som bør være representert i styret.

 

 &lt;/p&gt;&lt;p &gt; &lt;/p&gt;&lt;p &gt;Det nye styremedlemmet, Kjartan Slette (38), er gründer i teknologiselskapet Unacast, som jobber med nettvarder – små bluetoothchipper på størrelse med et frimerke som signaliserer til telefonen din idet du går forbi.&lt;/p&gt;&lt;p &gt;Les mer om hva selskapet gjør &lt;a href="http://www.dn.no/etterBors/2015/07/12/2051/Teknologi/nettvardebruken-tar-av"&gt;her&lt;/a&gt; og &lt;a href="http://www.dn.no/grunder/2015/10/15/2142/Reklame/norsk-allianse-mot-google-og-apple"&gt;her&lt;/a&gt;.&lt;/p&gt;&lt;p &gt;– Kjartan har vært en av de sterkeste stemmene i det norske startupmiljøet de siste årene og representerer en innovativ og global innstilling til det å bygge nye IT-selskaper, sier styreleder Steinar Sønsteby (54) i IKT-Norge.&lt;/p&gt;&lt;p &gt;&lt;relation source="DTI" sourceid="dti_picture-857616" &gt;&lt;field name="title"&gt;857616.jpg&lt;/field&gt;&lt;field name="caption"&gt;Kjartan Slette (38) er gründer i teknologiselskapet Unacast. Foto: Mona Pedersen &lt;/field&gt;&lt;field name="alignment"&gt;&lt;value&gt;center&lt;/value&gt;&lt;/field&gt;&lt;/relation&gt;&lt;/p&gt;&lt;h4 &gt;Traaseth: – De store er avhengig av de små, og de små er hvertfall avhengig av de store&lt;/h4&gt;&lt;p &gt;Administrerende direktør i Innovasjon Norge, Anita Krohn Traaseth, mener store norske bedrifter har satt i gang innovasjonsprosesser, der man tenker som entreprenører.&lt;/p&gt;&lt;p &gt;&lt;relation source="ece-auto-gen" sourceid="d9dcbfb5-fa49-4f0c-866d-8f47c7b593a6" &gt;&lt;field name="title"&gt;It-næringen&lt;/field&gt;&lt;/relation&gt;–Det må de gjøre kontinuerlig for å kunne omstille seg, sier Traaseth.&lt;/p&gt;&lt;p &gt;Hun mener å se en «god utvikling», der det er et økt samarbeid mellom etablerte store bedrifter og gründerbedrifter.&lt;/p&gt;&lt;p &gt;– Det kommer både av at norske gründere er proaktive mot de store, men også at de store bedriftene ønsker å jobbe tettere med gründere. Se bare på Gelato Group, som lager annonser i avisene der de inviterer store bedrifter til samarbeid, mens Telenor og DNB også bidrar på den andre siden, sier Traaseth.&lt;/p&gt;&lt;p &gt; Og fortsetter:&lt;/p&gt;&lt;p &gt;– De store er avhengig av de små, og de små er hvertfall avhengig av de store. Norsk teknologi kan komme raskere ut i verden ved at store bedrifter som er representert i utlandet tar i bruk teknologien, og dermed hjelper de små bedriftene med å få det ut, ved å være kunde, sier Traaseth.&lt;/p&gt;&lt;p &gt;&lt;relation source="ece-auto-gen" sourceid="47fcb5a6-6a52-4402-86bc-1fb0a1f83284" &gt;&lt;field name="title"&gt;160401InnovasjonPT05.jpg&lt;/field&gt;&lt;field name="caption"&gt;Anita Krohn Traaseth i Innovasjon Norge. Foto: Per Thrana&lt;/field&gt;&lt;field name="alignment"&gt;&lt;value&gt;center&lt;/value&gt;&lt;/field&gt;&lt;/relation&gt; &lt;/p&gt;&lt;h4 &gt;Til angrep på formueskatt og opsjonsbeskatning&lt;/h4&gt;&lt;p &gt;Heidi Austlid i IKT-Norge varsler også at organisasjonen vil løfte flere av kampsakene for oppstartsbedrifter i Norge.&lt;/p&gt;&lt;p &gt;– Vi må se på både opsjonsbeskatning og formueskatt, sier hun.&lt;/p&gt;&lt;p &gt;&lt;strong&gt;Les gründerekspertenes svar om dagens opsjonsbeskatning &lt;a href="http://www.dn.no/grunder/2015/11/28/1642/Skatt/grnderekspertene-svarer"&gt;her&lt;/a&gt;.&lt;/strong&gt;&lt;/p&gt;&lt;p &gt;Utspillet kommer samtidig som det er &lt;strong&gt;&lt;a href="http://www.dn.no/nyheter/politikkSamfunn/2016/04/07/2142/Skatt/full-skattestrid-i-hyre"&gt;full skattestrid&lt;/a&gt; &lt;/strong&gt;internt i Høyre. (+)&lt;/p&gt;&lt;p &gt;&lt;strong&gt;Bakgrunn: &lt;a href="http://www.dn.no/nyheter/politikkSamfunn/2016/04/08/1943/Skatt/taus-om-skattelette"&gt;Taus om skattelette&lt;/a&gt; (+)&lt;/strong&gt;&lt;/p&gt;&lt;h4 &gt;&lt;strong&gt;Svært lav kvinneandel&lt;/strong&gt;&lt;/h4&gt;&lt;p &gt;Men den lave kvinneandelen (23 prosent) er kanskje it-næringens aller største problem, ifølge styremedlem Kjartan Slette. Han er en av DNgründers faste bloggere. Les hans innlegg om bransjens kvinneproblem her:&lt;/p&gt;&lt;p &gt;«&lt;a href="http://www.dn.no/grunder/2016/04/11/0959/-vi-trenger-kjnnsinnovasjon"&gt;Som nytt styremedlem i IKT-Norge skulle mine gründer-kampsaker være ansatteopsjoner og formueskatt. Så skjønte jeg at skiltingen på NSB sine tog er et større hinder på veien mot målet.&lt;/a&gt;»&lt;/p&gt;&lt;p &gt;&lt;strong&gt;Les også:&lt;/strong&gt;&lt;/p&gt;&lt;p &gt; &lt;/p&gt;&lt;p &gt; &lt;/p&gt;&lt;strong &gt;Debattinnlegg fra Menon Economics: &lt;a href="http://www.dn.no/meninger/debatt/2016/04/06/2145/Skatt/skattekutt-fremmer-omstilling"&gt;Skattekutt fremmer omstilling&lt;/a&gt;&lt;/strong&gt;&lt;/field&gt;&lt;field name="paid"&gt;false&lt;/field&gt;&lt;field name="semantic-response"&gt;{"tags":[{"scheme":"tag:tema@dn.no,2013","term":"Norge","relevance":0.9993962645530701,"parent":"Steder","label":"Norge"},{"scheme":"tag:tema@dn.no,2013","term":"Heidi_Austlid","relevance":0.9995551705360413,"parent":"Personer","label":"Heidi Austlid"},{"scheme":"tag:tema@dn.no,2013","term":"Kjartan_Slette","relevance":0.9843301177024841,"parent":"Personer","label":"Kjartan Slette"}]}&lt;/field&gt;&lt;field name="fbfeed"&gt;false&lt;/field&gt;&lt;tag identifier="tag:tema@dn.no,2013:IT" relevance="0.99"/&gt;&lt;tag identifier="tag:tema@dn.no,2013:IKT-Norge" relevance="0.99"/&gt;&lt;tag identifier="tag:tema@dn.no,2013:Norge" relevance="0.99"/&gt;&lt;tag identifier="tag:tema@dn.no,2013:Heidi_Austlid" relevance="0.99"/&gt;&lt;tag identifier="tag:tema@dn.no,2013:Kjartan_Slette" relevance="0.98"/&gt;&lt;/content&gt;&lt;/escenic&gt;</p></div>(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.