Om hytta:
Verdi hytte
Ligningsverdi
Størrelse i kvm
Antall brukerdøgn
Formuesskatt
Forutsetninger:
Rente
Vedlikehold (kr per kvm)
Forsikring (kr per kvm)
Strøm/oppvarming (kr per kvm)
Eiendomsskatt (kr per kvm)
Andre kostnader
Verdiendring på hytta per år
Kostnader:
Rentekostnad (etter skatt)
Vedlikehold
Forsikring
Strøm/oppvarming
Eiendomsskatt
Andre kostnader
Spart formuesskatt
Sum kostnader
Resultat:
Døgnpris
Justert for verdiendring
Kostnader + verdiendring

Kalkulatoren er utviklet av Rune Pedersen for ABC Penger.