Lånebeløp
Nominell rente
Etableringsgebyr
Antall terminer per år
Termingebyr (per termin)
Lånets varighet (år)
Effektiv rente
Sum renter og gebyr
Terminbeløp (første)
Nedbetalingsplan de første terminene:
Termin- Renter og
Termin beløp gebyrer Avdrag Restgjeld
Nedbetalingsplan per år:
Termin- Renter og
År beløp gebyrer Avdrag Restgjeld

Kalkulatoren er utviklet av Rune Pedersen for ABC Penger.