Det internasjonale pengefondet (IMF) kom onsdag med sin årlige vurdering av norsk økonomi. I rapporten konstaterer fondet at Norge klarte seg godt gjennom fjoråret, med økonomisk vekst, lav inflasjon og lav arbeidsledighet.

IMF påpeker at oljeprisfallet gjør at utsiktene fremover er blitt dårligere, og at norsk økonomi må omstilles til å bli mindre oljeavhengig. I denne prosessen kommer arbeidsledigheten til å stige og den kostnadsmessige konkurranseevnen må forbedres for å lette omstillingen, ifølge fondet.

Prognosene innebærer en vekst i fastlandsøkonomien på 1,3 prosent i år og 1,7 prosent neste år.

Samtidig peker IMF-økonomene på tre risikofaktorer som kan gi vesentlig svakere vekst i norsk økonomi fremover.

  • Oljeprisen kan bli liggende lavt lenge, noe som vil gi ytterligere nedgang i oljerelatert virksomhet
  • Boligprisene kan falle markert, og føre til svakere vekst i husholdningenes forbruk
  • Den forventede veksten i eksportindustri og andre ikke-oljerelaterte næringer kan utebli.

I sine anbefalinger til norske myndigheter skriver IMF-sjef Christne Lagarde og resten av fondets styre at risikoen i bolig- og finansmarkedene representerer en utfordring og etterlyser en årvåkenhet og forsvarlig politikk for å sikre finansiell stabilitet.

Budsjettros

Finansminister Siv Jensen (Frp) la i høst frem et statsbudsjett for 2015 der oljepengebruken øker slik at budsjettet har en vekstimpuls på 0,5 prosent av fastlands-BNP. Hun får ros av IMF for at innretningen av budsjettet er rimelig godt tilpasset den økonomiske situasjonen. Flere av IMF-styremedlemmene mener at 2016-budsjettet bør ha en tilsvarende impuls.

Styret understreker likevel at over tid må budsjettimpulsen ned, for å sikre at arbeidskraft blir tilgjengelig for konkurranseutsatt sektor.

Samtidig gir styret sin fulle støtte til Thøgersenutvalgets anbefaling om en kraftig brems i oljepengebruken fremover.

Det var rett før sommeren at NHH-professor Øystein Thøgersen la frem den offentlige utredningen om handlingsregelen for bruk av oljepenger. IMF gir full støttet til utvalgets anbefalinger, og ser frem til at regjeringen følger opp utvalgets anbefalinger. Finansminister Siv Jensen har sendt Thøgersenutvalgets rapport på høring, med frist 1. november.

 

Mer skatt på eiendom

I rapporten kommer IMF-styret med flere "faste poster" om reformer av norsk  økonomi. I likhet med rådene i tidligere rapporter anbefaler IMF følgende endringer:

  • Mindre særbehandling av boliger i skattesystemet. Formuesskatten på boliger og annen eiendom er langt lavere enn på for eksempel aksjer eller bankinnskudd.
  • Innstramning i trygde- og sykelønnsordningene. Norge er ett av svært få land med full lønn under sykdom.
  • Kutt i landbruksoverføringene.

 

 

 

 

 

 (Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.