- En slik avtale kan få store konsekvenser for Norge, sier næringsminister Monica Mæland (NTB) til NTB.

En avtale kan ramme deler av norsk industri og eksport hardt, og svekke Norges mulighet til å påvirke EU.

Det kommer frem i en rapport Mæland, sammen med europaminister Vidar Helgesen (H), la frem fredag om konsekvenser for Norge av et handels- og investeringssamarbeid (TTIP) mellom EU og USA.

«TTIP kan ha til dels omfattende konsekvenser for norske interesser, herunder verdiskaping og næringsstruktur, og kan dessuten redusere vår påvirkning i regelverksutformingen gjennom EØS-avtalen», heter det i rapporten.

Konkurransemessig ulempe

Ifølge rapporten er det grunn til å anta at norsk industri vil få en konkurransemessig ulempe på det amerikanske markedet. Samtidig vil konkurransesituasjonen for norsk fiskeeksport sannsynligvis bli «betydelig forverret av TTIP».

«For både industrivarer og fisk vil det være svært viktig å sikre norske bedrifter tilsvarende rammevilkår som det EU og USA oppnår gjennom TTIP», heter det. (Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.