Leverandørindustrien i Nord-Norge tapte en milliard kroner i fjor på de lave oljeprisene. Også i år blir nedgangen i leveransene til oljesektoren på om lag en milliard kroner. Det viser en undersøkelse fra Kunnskapsparken Bodø.

– Nedgangen i oljesektoren i Nord-Norge er i tråd med det viser i resten av landet. Vi lever ikke i en boble og er utsatt for de lave oljeprisene også i nord, sier seniorrådgiver Carl Erik Nyvold i Kunnskapsparken Bodø.

Følg utviklingen på Oslo Børs på DN Investor.

200 bedrifter

Kunnskapsparken lager hvert år en rapport som viser hvor mye 200 bedrifter i leverandørindustrien i Nord-Norge selger av varer og tjenester til oljeindustrien. Leveransene har økt jevnt og trutt fra 3,5 milliarder i 2010 til 5,6 milliarder i 2014.

Etter flere år med vekst, falt omsetningen til 4,7 milliarder kroner i fjor, en reduksjon på 17 prosent. Leverandørene forventer at leveransene til oljenæringen i år blir redusert med ytterligere en milliard kroner, ned til om lag 3,7 milliarder kroner.

– Fallet i fjor var ventet og er ikke spesielt dramatisk. Vi er mer skeptisk til den betydelige nedgangen som bedriftene forventer i år, sier Nyvold til DN.

En tredel borte

Dermed er den nordnorske leverandørindustrien i år tilbake på nivået i 2011, og har på de to siste årene fått redusert salget til oljenæringen med hele 36 prosent.

207 bedrifter har blitt undersøkt i rapporten. De hadde i fjor 2210 årsverk, noe som er en reduksjon på 500 årsverk, om lag 20 prosent, fra året før.

– Nedgangen som vi observerer i denne rapporten er i tråd med den generelle nedgangen i aktivitetsnivået over hele landet, sier Statoils områdedirektør for Drift Nord, Siri Espedal Kindem, i en pressemelding. 

Minst fra olje

De 200 bedriftene hadde totalt en omsetning på litt over 20 milliarder kroner i fjor, der 4,7 milliarder kom fra oljerelatert virksomhet. Størstedelen av omsetningen, 75 prosent, kommer fra andre næringer.

– De nordnorske bedriftene er omstillingsdyktige. Det er en fordel at de har flere ben å stå på. 75 prosent av det bedriftene leverer er til andre sektorer, som fisk, havbruk, kraft og fornybar, sier Nyvold.

Optimist

Tross sterkt redusert omsetning i oljerelatert industri i Nord-Norge er olje- og energiminister Tord Lien optimist på vegne av næringen i nord.

– En stor andel av de gjenværende petroleumsressursene befinner seg utenfor kysten av Nord-Norge. For første gang på over 20 år skal vi nå utforske helt nye leteområder. Dette vil være med å legge grunnlaget for lønnsomme arbeidsplasser, uttaler Lien i meldingen.

Bevæpnet Trump-tilhenger forberedt på nederlag  

DN-podkast: Finansredaksjonen (Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.