Torsdag morgen la både Aker og Norske Skog frem sine resultater for tredje kvartal. Det var ikke de spenstigste meldingene som kom.

En time senere kom Aker med en ny melding der det varsler at det Kjell Inge Røkke-kontrollerte selskapet ønsker å gå sammen med Oceanwood Capital Management LP om å by på fabrikkene til Norske Skog.

– Hvis de sikrede kreditorene tiltrer sine pantesikkerheter så antar jeg at det betyr oppbud for ASA, skriver styreleder Christen Sveaas i en kort epost til DN.

Han sier også at styret ikke var informert om at Røkke og Oceanwood ville legge inn bud på Norske Skog AS, som er selskapet som eier fabrikkene.

Oppretter selskap

Akers heleide datterselskap, Aker Capital, har inngått en avtale med Oceanwood, som er en av de viktigste sikrede obligasjonseieren i Norske Skog-konsernet. Avtalen innebærer at Aker Capital og Oceanwood vil opprette et selskap som har som formål å by på aksjene i Norske Skog AS. Kjøpet vil skje gjennom en budprosess.

I meldingen oppgis det at Oceanwood eier hele kredittfasiliteten på 100 millioner euro. Dette betyr at finanskjempen Blackstone, som frem til nå har blokkert en refinansieringsløsning i Norske Skog, har solgt seg ut. Blackstone eide frem til nylig rundt 75 prosent av denne kredittfasiliteten gjennom sitt datterselskap GSO, og brukte denne eierandelen til å blokkere redningsplanen. Oceanwood eier også en majoritet i den øvrige sikrede obligasjonsgjelden, og sitter dermed i en sterk posisjon.

Selskapet som opprettes vil være eide 50 prosent av Aker og 50 prosent av Oceanwood.

Fastlåste forhandlinger

Forhandlingene om en redningsplan i Norske Skog har de siste ukene stått i stampe siden finanskjempen Blackstone, og deres datterselskap GSO, har nektet å godta vilkårene i refinansieringsplanen som kan redde selskapet fra konkurs.

Fristen for å bli enige om en redningsplan gikk ut fredag 3. oktober. Dette var den tiende fristen i rekken, men i stedet for å utsette fristen valgte styreleder Christen Sveaas denne gangen å la fristen løpe ut, og styrets forslag er dermed dødt.

– Det forrige forslaget oppnådde ikke det nødvendige flertall og løp derfor ut. Vi er jo til de grader på overtid så vi presser på så godt vi kan, sa Sveaas til DN i begynnelsen av november.(Vilkår)

Dette skjer i Norske Skog
Bård Bjerkholt kommenterer: Dette skjer i Norske Skog.
02:06
Publisert: