Aker legger frem resultat onsdag morgen. Det viser en verdijustert egenkapital på 53,4 milliarder kroner, som er en økning på 22,4 milliarder kroner i fjorårets siste kvartal fra 31,0 milliarder kroner i tredje kvartal.

Økningen på 22,4 milliarder kroner er rekordhøy.

Aker avsluttet fjoråret sterkt, og selv om de grønne nysatsingene Aker Carbon Capture og Aker Offshore Wind i forretningsområdet Aker Horizons ble viet mye oppmerksomhet i kvartalet, var det Røkkes store oljeselskap Aker BP som sto for nesten halvparten av verdiøkningen.

Oljeprisen tok seg markant opp i fjerde kvartal og et fat olje handles i dag for 63,50 dollar.

«All-time-high»

Fra utgangen av tredje kvartal og frem til nyttår steg Aker-aksjen litt over 40 prosent. Den gode utviklingen har bare fortsatt inn i det nye året hvor Aker i januar satt en ny «all-time-high» på Oslo Børs.

– Året 2020 var veldig annerledes og preget av stor usikkerhet og svingninger. Hensyntatt det er vi godt fornøyde med hvordan Aker håndterte de uforutsette oppgavene i løpet av året og klarte å vende det til en mulighet til å justere porteføljen og skape et nytt spennende og fremtidsrettet fundament, sier Aker-sjef Øyvind Eriksen.

Aker-sjef Øyvind Eriksen, her fra NHOs årskonferanse i år.
Aker-sjef Øyvind Eriksen, her fra NHOs årskonferanse i år. (Foto: Aleksander Nordahl)

Styret i Aker foreslår et utbytte på 11,75 kroner per aksje, tilsvarende 873 millioner kroner. Av dette havner to tredjedeler i Røkkes selskap The Resource Group.

Olje krymper

Aker er et investeringsselskap som har store eierposter i andre børsnoterte selskaper. Foruten de nevnte selskapene er Aker Solutions, Aker Biomarine og Ocean Yield noen av dem.

Med satsingen på vind og karbonlagring er Røkke i ferd med å vri butikken i grønn retning, og gjøre Aker mindre oljeeksponert. Mens Akers olje- og gassrelaterte virksomhet utgjorde 75 prosent av bruttoverdiene ved inngangen til 2020, utgjorde de ved årsslutt bare 56 prosent.

Det lever Eriksen godt med.

– Den relative verdien mellom ulike selskaper i Akers portefølje vil være avhengig av flere faktorer. Noen faktorer påvirker vi selv: allokering av kapital, transaksjoner og eierutøvelse. Andre har vi ikke herredømme over, slik som oljepris og kapitalmarkedssentiment.

Mens Aker BP tilbakela et knallsterkt fjerde kvartal er det fortsatt et stykke opp til aksjeverdiene selskapet hadde før fjorårets kraftige oljeprisfall.

– Jeg er svært godt fornøyd med utviklingen i Aker BP. Vi ser en oppside i Aker BP og ønsker å utvikle det selskapet som en viktig del av Akers portefølje langsiktig, sier Eriksen.

Det er imidlertid ikke alt han er like fornøyd med.

– Verdsetter Aker Solutions adskillig høyere

Eriksen mener det er et misforhold mellom kvalitet på særlig Aker Solutions og hva kapitalmarkedene verdsetter det til.

– Det er et unikt selskap med fantastisk dyktige ingeniører, knallsterke kunderelasjoner og ledende teknologi, og det burde etter mitt skjønn i mye større grad bli gjenspeilet i kapitalmarkedenes anerkjennelse og prising av aksjekursen, sier han, og fortsetter:

– Det betyr ikke at jeg kritiserer markedet, det betyr bare at Aker verdsetter Aker Solutions adskillig høyere enn det markedet gjør.

– Hva tror du dere og markedet er uenig om?

– Aker Solutions utfordring er sentimentet i kapitalmarkedet relatert til leverandørindustrien. Dessuten er det en ubalanse mellom oljeselskapene og leverandørene som ikke er bærekraftig. Aker Solutions skiller seg ikke ut fra bransjen for øvrig, som de siste årene har vært under press, sier Eriksen.

Fortsatt sulten

Aker hadde ved utgangen av året en kontantbeholdning og tilgjengelig kreditt på 4,3 milliarder kroner, 2,3 milliarder mindre enn for ett år tilbake. Eriksen understreker at Aker har en bunnsolid balanse med en gjeldsgrad på 15 prosent.

I løpet av det siste året har Aker-systemet skilt ut og børsnotert Aker Carbon Capture og Aker Offshore Wind, børsnotert Aker Horizons, kunngjort kjøp av fornybarselskapet Mainstream Renewable Power og norske Rainpower.

– Er dere mette?

– Nei, vi er fortsatt sultne både i Aker asa og de andre delene av Aker, sier Eriksen.(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.