Hydros konsernsjef Svein Richard Brandtzæg oppdaterer torsdag morgen pressen om situasjonen ved selskapets aluminaraffineri Alunorte i Barcarena, Brasil

– Vi kan i dag ikke trekke endelig konklusjoner hverken rundt hendelsesforløpet eller kommunikasjonen, sier Brandtzæg.

– Noen har kommet med påstander om at vi ikke har snakket sant. De som kjenner meg vet at jeg aldri lyver, og vi har ikke holdt tilbake informasjon, sier Brandtzæg

Han sier at Hydro så langt ikke har noen indikasjoner på lekkasjer fra rødslamdeponiet ved Alunorte-anlegget.

– Krisen ved Alunorte er den tyngste krisen jeg har hatt som konsernsjef, sier Brandtzæg

Mener Hydro var uklare

I torsdagens utgave av DN sier den brasilianske statsadvokat Ricardo Negrini at Hydro har vært uklare og har forsøkt å minimere betydningen av lekkasjer og utslipp fra Alunorte-fabrikken i Brasil.

Hydro nektet lenge for at det hadde forekommet utslipp fra anlegget, men innrømmet søndag flere bevisste utslipp fra aluminafabrikken.

Hydro er blitt tvunget til å halvere produksjonen av alumina og stenge ned et deponi ved Alunorte-anlegget i Brasil etter at selskapet ikke fulgte påbud fra lokale miljømyndigheter.

– Største medfølelse

Ifølge Hydro-sjef Svein Richard Brandtzæg har selskapet startet samarbeid med lokalbefolkningen, ulike organisasjoner og Røde Kors for å undersøke omfanget av, og løse problemene knyttet til, Alunorte-utslippene.

– Vi forsøker etter beste evne å håndtere denne vanskelige situasjonen. Vi har den største medfølelse med lokalbefolkningen som er rammet av denne situasjonen, sier Brandtzæg

Han vil foreløpig ikke slå fast noe rundt hva Hydro har gjort feil i denne saken.

– Det er for tidlig å si hva vi burde ha gjort annerledes, det vil utredningen som nå pågår søke å avklare, sier Brandtzæg.

– Vi har ingen indikasjoner på utslipp fra rødslamdeponiet, men hele fabrikkområdet er blitt oversvømt. Vi skal nå kartlegge omfanget av utslippene fra disse områdene, sier Brandtzæg(Vilkår)

Elbåtene kommer
Se noen av elbåtene som viser frem på båtmessen «Sjøen for alle» i år.
01:58
Publisert: