Bedre fangst for Mustad

Uten flytting av det aller meste av produksjonen til Kina ville det trolig vært kroken på døren for O. Mustad & Søn på Gjøvik.

Publisert: Oppdatert:

Så langt i år er driftsresultatet for fiskekrokkonsernet O. Mustad & Søn på Gjøvik doblet sammenlignet med fjoråret. Bildet er fra Mustad Næringspark.
Så langt i år er driftsresultatet for fiskekrokkonsernet O. Mustad & Søn på Gjøvik doblet sammenlignet med fjoråret. Bildet er fra Mustad Næringspark. (Foto: Mikaela Berg)