– Vi har aldri betalt mer enn vi gjør nå for tømmer, sier administrerende direktør Erland Løkken i Bergene Holm.

Han viser DN rundt på gigantanlegget konsernet har på Simonstad i innlandskommunen Åmli i Agder. Her ligger et av Norges største sagbruks- og videreforedlingsanlegg for trevirke. I fjor tok anlegget imot rekordmange 7500 vogntog med tømmer, tilsvarende 300.000 kubikkmeter. Det tilsvarer omtrent 1,5 millioner trær.

– Vi bygget opp trelastlagrene høsten 2019 og gamblet på at vi skulle få solgt alt i 2020, sier administrerende direktør Erland Løkken i Bergene Holm til høyre. Ved hans side står fabrikkdirektør Johan Mørland som kan smile godt når trelastprisene øker.
– Vi bygget opp trelastlagrene høsten 2019 og gamblet på at vi skulle få solgt alt i 2020, sier administrerende direktør Erland Løkken i Bergene Holm til høyre.