I 2019 ble det solgt nesten 75 millioner nye biler i verden, og prognosene for 2020 tilsa et salg på over 80 millioner året etter.

I stedet kom korona, og bilsalget globalt falt til henholdsvis 63,8 og 66,7 millioner biler i 2020 og 2021, ifølge