Norske Skog-aksjonær GSO Capital Partners LP, et aksjeselskap kontrollert av The Blackstone Group, har idag solgt alle sine 23.969.076 aksjer i Norske Skog til 0,40 kroner per aksje, ifølge en børsmelding. Før salget eide GSO godt over 8 prosent av aksjene i den konkurstruede papirprodusenten.

Salget utgjør en sum på nær 9,6 millioner kroner. Fredag solgte GSO drøyt 1,3 millioner aksjer til 0,35 kroner. Bare to dager før solgte den samme fondsforvalteren flere enn fem millioner aksjer i Norske Skog. Denne gangen var prisen 0,37 kroner per aksje. Før de hyppige nedsalgene var Blackstone gjennom GSO Norske Skogs største aksjonærer. Selskapet har, i tillegg til å ha vært aksjonær, også store andeler av de pantsikrede lånene som Norske Skog jobber for å få refinansiert.

Dragkamp

I en dragkamp som har vart i flere måneder, har Blackstone og den andre store investoren i de pantsikrede lånene, Cyrus Capital, jobbet for å få høyest mulig andel av en refinansiert papirprodusent. På motsatt side av forhandlingsbordet sitter obligasjonseiere som har andel i lån som ikke er pantsikret samt aksjonærerer. 

Etter det siste salget fra Blackstone-selskapet GSO  er altså ikke lenger på begge sider av bordet. GSO er imidlertid fortsatt representert i styret i Norske Skog.

Mens noen aksjonærer mener risikoen for konkurs er så høy at de har valgt å holde seg unna selskapets aksjer, har flere andre kjøpt seg opp den siste tiden. Blant disse er(Vilkår)

Norske Skogs fabrikk Saugbruks i Halden.
Norske Skogs fabrikk Saugbruks i Halden. (Foto: Fartein Rudjord)