Den norske, børsnoterte lignin- og bindemiddelprodusenten Borregaard, som utvikler en rekke biobaserte spesialkjemikalier til bruk i landbruk, bygningsindustri og mer, oppnådde svakere resultater for andre kvartal i år.

Industrikonsernet leverte et resultat før skatt som var 34 prosent lavere enn i andre kvartal i fjor. Resultatet endte på 159 millioner kroner før skatt, mot 241 millioner første kvartal i fjor. Målt mot første kvartal i år var resultat før skatt ned med 6 prosent fra 169 millioner.

Resultatet er preget av prispress, tøff konkurranse og økte kostnader, opplyser selskapet.

Fall på børs

Tirsdag morgen får konsernet juling på børsen og Borregaard-aksjen faller med omtrent ni prosent den første timen etter børsåpning, etter at kvartalstallene er publisert.

Kursen på rundt 81,3 kroner per aksje tirsdag morgen, og falt ved børsåpning til omtrent 73,7 kroner per aksje.

Diversifisering av porteføljen

Konsernsjef Per A. Sørlie i Borregaard er fornøyd med kvartalet, selv om resultatet er svekket som følge av tøffe markedstilstander. Sørlie trekker frem at Borregaard har diversifisert porteføljen:

– Vi er fornøyd med de pågående arbeidene for å diversifisere ligninporteføljen som svar på det tøffe byggemarkedet, sier Sørlie.

I fremtidsutsiktene forventer Borregaard å fortsette å «diversifisere og utbedre produktporteføljen» fremover. Selskapet forventer at salgsvolumet øker med fem til ti prosent sammenlignet med 2017.

Sørlie trekker også frem den suksessfulle oppstarten av en fabrikk i Florida for konsernet.

Borregaard har investert over 110 millioner dollar i fabrikken i Florida som har produksjonskapasitet på 100.000 tonn tørr lignin. Kapasiteten skal øke med 50.000 tonn i den planlagte andre fasen av investeringsprosjektet.

Andre kvartal i år økte kostnadene med ti til 15 millioner kroner som følge av oppstarten av Florida-fabrikken.

Prisskvis

Borregaard hadde en omsetning i andre kvartal på 1,2 milliarder kroner, ned fra 1,26 milliarder i første kvartal.

Konsernets kvartalsrapport tirsdag fremhever at det totale salgsvolumet av såkalte «performance chemicals», der lignin- og dispergeringsmidler (hindrer klumping) inngår, har økt med tre prosent. Samtidig er salget påvirket av høyt prispress. Salget for spesialcelluloseproduktet celluloseacetat gikk ned.

Kostnadsøkninger på treverk og lut samt oppstartskostnader fra fabrikken i Florida førte til at kostnadene økte med omtrent 40 millioner kroner for konsernet.(Vilkår)

Denne låven ble bygget i 1936, men se hva den passer perfekt til i 2018.
03:25
Publisert: