Norge er pålagt av WTO å kutte subsidiering av Jarlsbergost, så nå flagger Tine ut eksportproduksjonen av Jarlsbergost til Irland.

På et styremøte i Tine torsdag ble det besluttet bygging av et gigantmeieri i Cork med en ramme på 77 millioner euro.

– Vi har utredet ulike alternativ og har nå tatt en endelig beslutning, sier konsernsjef Hanne Refsholt.

Ifølge Tines beregninger ville eksport av Jarlsberg fra Norge vært ulønnsom.

– Denne problemstillingen går mange år tilbake i tid både for Tine og Norge. Helt siden 2003 har det vært enighet om at eksportsubsidier ikke er en bra måte å drive internasjonal handel på, så utfasingen har vi lenge vært forberedt på. Det har likevel vært en lang prosess blant annet med eierne.

– Vi har utredet ulike alternativ og har nå tatt en endelig beslutning, sier konsernsjef Hanne Refsholt.
– Vi har utredet ulike alternativ og har nå tatt en endelig beslutning, sier konsernsjef Hanne Refsholt. (Foto: Gorm Kallestad/NTB Scanpix)

500 melkegårder flagges ut

Når produksjonen på 90–100 millioner melk flagges ut, må det finnes annen avsetning for det norske melkevolumet for å unngå overproduksjon.

Volumet tilsvarer 500 norske melkebruk og kan få store konsekvenser for norsk landbruk.

– Er det mulig å få avsetning for dette melkevolumet uten flere nedleggelser av melkebruk?

– Det håper jeg inderlig. Jobben vår er å få opp forbruket, og det finnes mange positive muligheter.

– Er det mulig at dette vedtaket fører til flere nedleggelser?

– Det er ulike måter å løse denne situasjonen på. Hvis man ser på strukturen i meierisektoren, så har det vært en betydelig nedgang i antall melkebruk, men med samme produksjon. Det er ikke opp til Tine å beslutte nedleggelser, det vil i så fall være opp til faglagene og landbruksmyndighetene. Tine skal gjøre sitt gjennom mer innovasjon i kategoriene, det blir vår viktigste oppgave i Norge fremover.

Meierinæringen er inne i en utfordrende fase med nedgang i flere kategorier.

Refsholt tror det er mulig å øke forbruket både på ost og ulike typer spesialmelk.

– Vi har vekst både på Styrk, Biola og smaksatt melk. Vi ser også vekst i yoghurt, selv om det så langt i år har dabbet. Det har likevel vært et krevende år for alle i meierikategorien.

Milliardbusiness

Anlegget i Irland vil betjene hele verdensmarkedet, men produksjonen av skorpefri Jarlsberg i USA vil bestå som i dag.

– Investeringen er en videreutvikling av den internasjonale businessen vår. Jarlsberg står for rundt 40 prosent av den internasjonale omsetningen på 2,9 milliarder kroner, sier Tine-sjefen.

Utbyggingen i Irland skjer i samråd med Dairygold som i flere år har vært samarbeidspartner med Tine.

Investeringen vil være delvis lånefinansiert

– Vil nordmenn nå få muligheten til å kjøpe billig Jarlsberg i Sverige basert på melk fra Irland?

– Det er et krevende spørsmål å svare på. Jeg tror nordmenn vil kjøpe Jarlsberg basert på norsk melk, men det vil også være mulig å få kjøpt ost fra Irland i Sverige. Der kan vi ikke sette noen begrensning, sier Refsholt.

Hun tilføyer at kvalitetskravene til Jarlsberg-hjulet som vil produseres i Irland vil være helt identiske med Jarlsberg som fortsatt vil produseres i Norge.(Vilkår)

Maya Pedersen kjører over 120 km i timen med hodet først
Bli med hele veien ned Lillehammer Olympiske bob- og akebane med OL mester i skeleton, Maya Pedersen(45)
01:45
Publisert: