Gamle containere og jernskrap ruver over sprukken asfalt på en 20 mål stor utstikker midt i Stavanger havn. Hovedeier Kristoffer Stensrud i Lervig Aktiebryggeri skrider over vannpyttene sammen med sin sønn og styremedlem Kristian Fredrik Stensrud og daglig leder Anders Kleinstrup.

Her vil de bygge et lavtliggende 10.000 kvadratmeter stort bygg kalt "Ølhallene". Her skal ølproduksjonen foregå i midten og kunne beskues av fra alle kanter gjennom store vinduer. På taket skal det anlegges en park. Prosjektet skal gi også gi plass til såkalt "street food" - gatemat-boder og til et opplevelsessenter for ølhunder.

Skal bære seg

Som grunnlegger av Skagenfondene har Stensrud lagt seg opp en stor formue. Han mener likevel prosjektet ikke vil kreve milde gaver fra hans side.

– Det er ikke nødvendigvis tilfellet. Jeg ble litt overrasket selv. Ren byggekost her er i størrelsesorden 175 millioner kroner, sier han.

Han mener bryggeriet nå øker omsetningen med 20-25 prosent i året, og at bryggeridriften skal klare å betjene kapitalkostnaden.

– Vi hadde ikke tenkt på det hvis vi ikke så det kunne være bærekraftig, sier Stensrud.

En sentral del av planen er at bryggeriet skal få firedoblet sin produksjonskapasitet til 10 millioner liter i året. Tomtekostnaden er likevel et stort spørsmål. Det er Stavangerregionen Havn som eier tomten i dag.

– Det henger veldig på tomtekostnad, fordi dette er gammel industrigrunn som må renses.

Det som aktualiserer en annen bruk av området, er at Tau-fergen forsvinner når Ryfast-tunnelene åpner i 2019. Tau-fergen bruker i dag området som oppstillingsplass. Politikerne har et ønske om at tomten skal brukes til såkalte "sentrumsformål", ikke bare til boligbygging, slik mange omkringliggende tomter utover i havneområdet er blitt brukt. Stensrud mener han kan ha sine ølhaller klar allerede i 2021, bygget i massivtre.

Positiv havn

Styreleder i Stavangerregionen Havn er byens ordfører Christine Sagen Helgø.

– Som styreleder i havnen er det lett å bli begeistret for dette forslaget, sier hun.

Slik skal promenaden rundt selve bryggeriet se ut, med store vinduer inn mot selve bryggeriprosessen.
Slik skal promenaden rundt selve bryggeriet se ut, med store vinduer inn mot selve bryggeriprosessen. (Foto: Illustrasjon: Cobe Arkitekter)

Likevel understreker hun at hun ikke vil ta stilling til de ulike forslagene ennå. Det er allerede lansert planer om å bygge henholdsvis nytt tinghus og nytt teater på tomten. Disse prosjektene ligger likevel langt frem i tid, og har ingen finansiering klar.

– Det Lervig presenterer er spennende, kreativt, og skaper aktivitet i området, sier hun.

– Lervig er jo en utrolig historie. Nå har bryggeriet overskudd og eksporterer til utrolig mange land. Det selger øl i hele Norge. De har truffet med noe.

Ingen tvil

Daglig leder Anders Kleinstrup er mannen som kom opp med ideen. Dansken sjekket Google Earth på jakt etter ledige tomter. Han mener en ølhall kan skape en helt annen aktivitet i området enn både et tinghus og et teater.

– Dette her er folkelig. Et tinghus er åpent til klokken fire. Plassen blir ikke så bra hvis en ikke har mulighet til å bruke den som borger av Stavanger, sier Kleinstrup.

De tre går ut av havneområdet mot parkeringen. Øl er en pasjon for dem. Stensrud-familien var i sin tid involvert i E. C. Dahls Bryggeri i Trondheim. Neste generasjon er klar for å ta dette videre.

– Ja, ja, selvfølgelig. Med den tomten der, så, sier Kristian Fredrik Stensrud.

– Man må ta det videre. (Vilkår)

Slik har Høyre taklet upassende sms-er til unge politikere
DNs politiske redaktør Kjetil B. Alstadheim stilte spørsmål om seksuell trakassering i politikken da statsminister Erna Solberg holdt oppsummerende pressekonferanse før jul. Slik svarte statsministeren.
02:01
Publisert: