Tirsdag morgen måtte storaksjonær og styreleder Christen Sveaas gi opp den månedslange kampen om å redde Norske Skogindustrier fra konkurs og ta selskapet til skifteretten. Selv om det var selskapets største sikrede långiver, Oceanwood, som til slutt presset selskapet ut i konkurs, legger ikke Sveaas skjul på at all kranglingen fra de usikrede obligasjonseierne har vært en viktig årsak til at styret ikke kom i havn med en redningsplan.

– Jeg tror det er åpenbart at de usikrede kreditorene og deres advokater har vært en skikkelig «pain in the ass». De advokatene har bråket så mye så jeg tror begeret til slutt rant over, sier Sveaas.

– Hva er det du har lært av perioden som styreleder i Norske Skog?

– Du kan vel si at jeg har lært hvor irrasjonelle mange kreditorer kan være, sier Sveaas.

– En «pissing contest»

Han viser til at det ofte har vært relativt små beløp som har stått i veien for en enighet som kunne ha reddet selskapet fra konkurs. Da den langvarige stillingskrigen mellom de ulike kreditorgruppene var på sitt mest fastlåste i midten av oktober, skrev DN at det kun var verdier for 14 millioner kroner som hindret en løsning. Da styret la frem sin reviderte redningsplan 18. oktober ble denne avstanden mellom partene i praksis nær halvert til rundt syv millioner kroner. Til sammenligning har Norske Skogs renteregning økt med rundt 55 millioner kroner i måneden, mens kreditorene har kranglet.

– Det var svært små beløp som forhindret en enighet. Det var nok mye ære som sto på spill. Litt mitt fond er viktigere enn ditt fond, sier Sveaas

– Jeg var overrasket over hvor lenge man kan forhandle over omtrent ingenting. Det var helt ubegripelig. Jeg tror du må kalle det en «pissing contest», sier Sveaas.

– Sikret et solid eierskap

DN kom onsdag ikke i kontakt med talspersonen for de usikrede kreditorene. Partner Geir Arne Drangeid i First House er talsperson for Oceanwood, den viktigste sikrede långiveren i Norske Skog.

– Flere styrer har gjennom lang tid forsøkt å oppnå tilslutning til en omforent løsning. Til tross for iherdig innsats viste det seg umulig. Til slutt bestemte Oceanwood seg som kjent for å ta aksjon. Ved å investere ytterligere betydelige beløp, har Oceanwood bidratt til å løse en fastlåst situasjon, sier Drangeid.

Den siste måneden har Oceanwood brukt nær to milliarder kroner på å kjøpe seg kraftig opp i Norske Skogs sikrede gjeld for å sikre seg full kontroll over selskapets skjebne.

– Med Aker som industriell partner har Oceanwood også sagt at man vil etablere et selskap som vil by på de operative virksomhetene. Dersom Oceanwood og Aker sitt bud vinner frem, vil Nye Norske Skog være sikret et solid eierskap, legger Drangeid til.

Tror konkurrenter vil legge ned

Selv om Norske Skog har slitt med dårlig lønnsomhet og høy gjeld i mange år, tror Sveaas det kan være flere potensielle kjøpere som ser betydelige verdier i selskapets papirfabrikker nå som mye av gjelden slettes gjennom konkursen i Norske Skogindustrier asa.

– Det er en rekke finansielle og industrielle aktører som kan tenkes å by på fabrikkene. I tillegg kan konkurrentene være interessert i å kjøpe, men de vil jo i hovedsak være interessert i å legge ned kapasitet, sier Sveaas.

Han viser til at markedet for avispapir er preget av stor overkapasitet og negativt prispress.

– Det betyr ikke nødvendigvis at de vil legge ned Norske Skogs fabrikker dersom de kjøper dem. De vil legge ned kapasitet ved fabrikkene som er minst lønnsomme. Hvor dette blir, er ikke så lett å si, sier Sveaas.

På spørsmål om han selv vil kaste seg inn i budkampen om Norske Skogs fabrikker er Sveaas tydelig.

– Jeg skal ikke by nei, sier Sveaas.

Det er investeringsbanken Evercore som under oppsyn av Citibank skal gjennomføre den kommende auksjonsprosessen. Evercore har identifisert rundt 100 potensielle kjøpere, men antallet reelle budgivere blir trolig langt lavere.

– Krybben har vært tom lenge

Investor Christen Sveaas gjorde sitt inntog i Norske Skog i midten av august, da han kjøpte seg opp til største eier i selskapet. Senere samme måned ble han valgt til styreleder.

– På dette tidspunktet var Norske Skog i en åpenbar konkurssituasjon. Krybben hadde allerede vært tom i lang tid. I praksis hadde selskapet drevet på kreditors regning, i forståelse med kreditorene, i hele 2017. Jeg så på dette som en utfordring, og syntes det hadde vært gøy å få til en løsning, sier Sveaas.

Da Sveaas ble valgt til styreleder i Norske Skog 24. august slo han fast at han er en «seig jævel».

– Jeg var innforstått med at det kom til å bli en tøff prosess, sier Sveaas,

Han avviser at han ble overrasket over hvor tidkrevende kampen for å redde selskapet fra konkurs ble. Men Sveaas slår samtidig fast at han har brukt tid på Norske Skog hver dag siden han kom inn som styreleder.

Skryter av ledelse og ansatte

Sveaas forteller videre at en annen ting han er lært under tiden som styreleder i Norske Skog er hvor dyktig selskapets ledelse er og hvor lojale de ansatte er.

– Det er ikke lett å jobbe for et selskap som over så lang tid har vært truet av konkurs. En vet jo ikke om en har en jobb i morgen. Men de ansatte har opptrådt veldig lojalt og gjort en stor innsats for selskapet, sier Sveaas.

Driften ved Norske Skogs fabrikker fortsetter som normalt og alle ansatte ved konsernets hovedkontor har fått tilbud om jobb i datterselskapet Norske Skog as som ikke er berørt av konkursen.

De usikrede kreditorene i Norske Skog, den såkalte juniorgruppen, består i stor grad av internasjonale hedgefond spesialisert på investeringer i kriserammede selskaper. Det er kjent at hedgefondet Restructuring Capital Associates og deres partner Bennett er blant de største eierne av usikret gjeld i Norske Skog. I tillegg har nyhetsbyrået Debtwire meldt at juniorgruppen også består av forvaltningsselskapene Contrarian Capital, Halcyon og Blackrock.

DN har tidligere sitert en talsperson for denne gruppen som jobber for et amerikansk forvaltningsselskap. DN kom onsdag ikke i kontakt med denne personen, og sist avisen snakket med ham ønsket han ikke lengre å uttale seg om saken. (Vilkår)

Julen er ikke helt som du tror: Kinesisk jul
Julefeiring har vært forbudt i Kina siden 1949, men kommunistpartiet har gitt opp å håndheve forbudet. For øyeblikket er julenisser tillatt, det er verre med Jesus.
00:57
Publisert: