Drikkevareprodusenter som Coca-Cola, Ringnes og Hansa har boblet over av misnøye etter at sukkeravgiften ble skrudd opp med 40 prosent fra nyttår.

Bryggeritoppene fikk velge mellom Pepsi eller avgiftsvinneren Farris da de var inne en etter en hos næringsminister Monica Mæland mandag.

Regjeringen, med helseminister Bent Høie i spissen, har drevet et korstog mot sukker og fulgte opp i statsbudsjettet med å hasteinnføre avgiftsøkningen. Flere ganger de siste månedene har representanter fra næringen vært i møter med Mæland.

Flere i bransjen tror konsekvensen blir 10 prosent salgssvikt, stor handelslekkasje til Sverige og tap av arbeidsplasser.

Nye beregninger Bryggeri- og drikkevareforeningen har gjort viser at merinntektene til staten (provenyet) vil bli langt lavere enn antatt.

– Dersom vi får et volumfall på 10 prosent, så vil staten få effekten for staten bli 300 millioner, ikke 900 millioner slik det var forutsatt, sier Mack-sjef Harald Bredrup, som er styreleder i Bryggeri- og drikkevareforeningen.

Han trodde ikke på en snarlig retrett da han kom ut av møtet.

– Statsråden ga ingen forhåpninger ettersom vedtaket er gjort, men viste stor forståelse for våre bekymringer. Det er heller ikke hun som har vedtatt dette. Hun skjønner problemstillingen.

Svenske kjøpmenn gnir seg

Coca-Cola-sjef Stein Rømmerud håper på endringer allerede i revidert statsbudsjett.

Han hevder at Finansdepartementets regnestykke for økte statlige inntekter ikke går opp.

– Regnestykket er ikke realistisk.

Nå tror han at flere nordmenn i stedet vil gjøre innkjøpene i Sverige.

– De kan ikke gjennomføre en slik avgift uten konsekvensutredning. Grensehandelen blir ekstrem. Kjøpmenn på andre siden av grensen forbereder seg allerede på storinnrykk.

Planene om å investere rundt 100 millioner kroner i økt produksjonskapasitet ved anlegget på Lørenskog i år er nå stanset som følge av de uforutsigbare rammebetingelsene.

De norske bryggerigigantene fikk møte næringsminister Monica Mæland en etter en i separatmøter. Her får Johanna Ellefsen Rostad fra Ringnes valget mellom Pepsi eller Farris uten tilsetning.
De norske bryggerigigantene fikk møte næringsminister Monica Mæland en etter en i separatmøter. Her får Johanna Ellefsen Rostad fra Ringnes valget mellom Pepsi eller Farris uten tilsetning. (Foto: Per Thrana)

Orkla stoler på Esa

En næring som smake sukkersjokket enda hardere er produsenter av sjokolade og søtsaker. Her var økningen i sukkeravgiften 83 prosent.

Sukkeravgiften er klaget inn til overvåkningsorganet Esa av NHO Mat og drikke. Orkla avventer nå en endelig avklaring i Esa før konsernet gjør nye fremstøt.

– Hovedankepunktet vårt er at økningen for sjokolade er på 83 prosent. Statsstøtteregelverket er entydig på at slike store avgiftsendringer skal meldes Esa for vurdering før den blir innført. Esa har bedt norske myndigheter svare før 19. januar, sier Orklas konserndirektør Håkon Mageli.

– Avgiften er svært konkurransevridende. Mange produkter faller innenfor dette regelverket, mens andre som kunne vært med faller utenfor. Tolltariffen er et dårlig utgangspunkt for denne typen avgifter.

Urokkelig Mæland

Statsråd Monica Mæland er tydelig på at avgiften ikke vil bli omgjort:

– Dette er et vedtak som er gjort med flertall i Stortinget med bakgrunn i vår posisjon som mindretallsregjering. Vi er ikke der at den vil bli omgjort, men jeg er interessert i å høre synspunkter fra næringen. Det er min jobb å følge opp situasjonen, også fordi jeg er ansvarlig for konkurransepolitikken. Vi jobber også med en stortingsmelding om handelsnæringen der dette blir et tema, sier Mæland til DN.

– Hva synes du om at provenyinntektene skal være så mye lavere enn forutsatt?

– Jeg har ikke grunnlag for å beregne provenytapet. Bare tiden vil gi den fasiten, men det er klart at med en helseeffekt, så vil det også gi mindre proveny.

– Er du fornøyd med måten avgiften slår inn i praksis?

– Jeg forstår at det er en debatt og sukker og ikke sukker, samt måten avgiften er innrettet. Dette er det ulike syn på i næringen og saken hører hjemme i Finansdepartementet.(Vilkår)

Disse kan bli Venstres nye statsråder
Denne uken er det meldt snø i Oslo, og tre -fire nye statsråder, sier politisk redaktør i DN Kjetil B. Alstadheim.
03:06
Publisert: