Bare en måned etter at regjeringen fikk på plass bedre konkurransebetingelser for Q-Meieriene, kunne matminister Jon Georg Dale sette første spadetak i jorda for et nytt gigantmeieri på Jæren.

Nå skal det investeres 200 millioner kroner for å nesten tredoble kapasiteten. I dag tappes melk og yoghurt som Skyr ved produksjonsanlegget, men Q-sjefen er ikke fremmed for å ta nye posisjoner på for eksempel smør og matlagingsprodukter.

– For oss er dette en kjempemilepæl, sier Q-sjef Bent Myrdahl på telefonen etter at spadetaket på flat-Jæren var vel overstått.

Q-Meieriene får nå kompensert for merkostnadene selskapet påføres for å matche de økende utbetalingene Tine har til sine bønder. Når Tine leverer rekordresultater og superbonuser til sine bønder, blir nemlig Q-Meieriene påført ekstrakostnader til sine bønder for å være konkurransedyktig på betingelser.

Bare for vel ett år siden gikk Q-Meieriene ut i DN og truet Staten med rettssak hvis ikke selskapet fikk like rammebetingelser.

– Vi råtner på rot, uttalte Myrdahl til DN den gangen.

Nå er stemningen en helt annen. Til tross for at regnet høljet ned på Jæren, mener Q-sjefen at fremtiden til selskapet nå er betydelig lysere.

– Selve gjennombruddet for denne utbyggingen var at vi fikk på plass rammevilkårene. Avvikene mellom oss og Tine ble bare større og større. Vi har hatt 25-30 millioner kroner i ekstra utbetalinger for å dekke inn bonusen 

Sammen med Synnøve Finden har Q-Meieriene gått i bresjen for å oppheve Tine-monopolet. Nå har selskapet som er eid av Kavli ambisjon om øke markedsandelen på flytende melkeprodukter fra 20 til 30 prosent, og fra 10 til 30 prosent på yoghurt.

Foregangsselskap

Landsbruks- og matminister Jon Georg Dale (Frp) er godt fornøyd med at investeringsbeslutningen kom så raskt etter at rammebetingelsene ble endret.

– Konkurransen i meierisektoren har vært for lav. Derfor var det nødvendig å gjøre grep for å styrke konkurransen, sier Dale til DN.

Han mener de private meierienes inntreden har styrket innovasjonstakten og gitt større produktmangfold.

– For eksempel innenfor yoghurt har Q-Meieriene vært et foregangsselskap med sin Skyr-yoghurt.

Dale påpeker at også mindre aktører som Rørosmeieriet har bidratt til et større og mer velfungerende totalmarked.

Tollvern under press 

De norske meieriene kan vente seg større konkurranse av importerte melkeprodukter. Gjennom forhandlingene med EU om EØS avtalens artikkel 19 har nemlig Norge forpliktet seg til å liberalisere handelen med landbruksprodukter.

Dale tror likevel at det ikke blir store markedsutslag.

– Den tollfrie kvoten vil gå opp . Det betyr at prisen inn til Norge vil bli noe lavere, men det er ikke noe grunnlag for å si at det blir mer import, sier Dale til DN.

Norsk landbruk er i dag skjermet av tollmurer mot blant annet EU. Q-sjef Bent Myrdahl legger ikke skjul på at lavere tollsatser vil skape en ny konkurransesituasjon for meieriet som baserer seg på norskprodusert melk.

– Lavere tollsatser vil være en utfordring hvis det går ytterligere ned. Mesteparten av kostnadene er knyttet til melkeprisen. I EU er det mye lavere melkepriser, og derfor er vi avhengig av tollbeskyttelse, sier Myrdahl.

Tine forblir storebror

Det nye stormeieriet på Jæren vil etter utvidelsen bli smått sammenlignet med Tines nye meieri i Kviamarka som er på 40.000 kvadratmeter mot Q-Meierienes knappe 10.000 kvadratmeter etter utvidelsen. 

Tine kommenterer Q-Meierienes investering på følgende måte.

– Det er flott at andre aktører også investerer i norsk nærinsmiddelindustri der Tine har investert cirka fem milliarder de siste årene. Vi setter pris på økt konkurranse . Det gjør oss enda bedre slik at vi blir en foretrukket leverandør, sier pressevakt Øystein Syrstad i Tine.(Vilkår)