Aluminiumsselskapet Norsk Hydro og oppkjøpsfondet Altor får en eierandel på 30 prosent i Vianode, som tidligere har vært heleid av siliumsprodusenten Elkem. Det går frem av en pressemelding fra selskapene.

– Vianode har som mål å bli en ledende produsent av bærekraftige batterimaterialer, og dette representerer en attraktiv vekstmulighet for Elkem. Hydro og Altor tilfører begge betydelig erfaring og ekspertise i det å utvikle store industriprosjekter i batteriverdikjeden. Gjennom komplementære egenskaper vil partnerskapet med Hydro og Altor bidra til å gjøre Vianode til et svært verdifullt bidrag til den europeiske batterikjeden, sier Elkems konsernsjef Helge Aasen.

Vianode ble grunnlagt i 2021, og har i dag rundt 50 ansatte.

Rammebetingelser

Det er ventet at partnerne vil ta en investeringsbeslutning for et potensielt førstefaseanlegg på Herøya i Porsgrunn i løpet av første halvår 2022. Anlegget ventes å ha om lag 100 ansatte og en kapasitet til å produsere grafitt til mer enn 20.000 elbiler per år, ifølge pressemeldingen.

«De totale investeringene i førstefaseanlegget, og forberedelser til et potensielt fullskalaanlegg, er i størrelsesorden to milliarder kroner», heter det.

Utviklingen til anlegget vil ifølge meldingen avhenge av avklaringer knyttet til «rammebetingelser». Dette inkluderer offentlige støtteordninger og langsiktig tilgang til «konkurransedyktig fornybar kraft og nettinfrastruktur»

Næringsminister Jan Christian Vestre sier følgende i meldingen:

– Regjeringen har store ambisjoner for et grønt industriløft hvor batterier et ett av seks innsatsområder. Formålet er å skape nye, grønne arbeidsplasser, øke fastlandsinvesteringene, øke eksporten utenfor olje og gass og redusere klimagassutslippene. Det er slike prosjekter og samarbeid vi ønsker oss flere av når vi nå skal gjennom den største omstillingen i norsk økonomi noensinne.

Hydro med

Hydros konsernsjef, Hilde Merete Aasheim, sier følgende:

– Vi i Hydro ønsker å bidra med vår kompetanse i å gjennomføre store industriprosjekter og bygge skala, vår material- og prosesskompetanse samt vår erfaring som leverandør til bilindustrien gjennom flere tiår. Vianode passer godt inn i vår strategiske retning om å vokse innen fornybar energi og nye energiløsninger.

Transaksjonen avhenger av formell godkjennelse fra partene og regulatoriske godkjennelser, inkludert konkurransemyndigheter.(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.