I et vedtak fra Finanstilsynet onsdag kommer det frem at tilsynet ilegger industrikonsernet Endúr et overtredelsesgebyr på 400.000 kroner.

Bakgrunnen for gebyret er at selskapet høsten 2021 havnet i brudd med lånevilkårene for et obligasjonslån. Bruddet besto i at selskapets gjeldsgrad oversteg terskelen i låneavtalen. Selskapet får nå boten fordi det ikke opplyste om at det var i brudd med lånevilkår i et noteringsprospekt.

Lånevilkårsbruddet ble opplyst om av selskapet selv i en børsmelding samme dag som selskapets halvårsrapport ble publisert. Da kom det frem at Endúr hadde vært i brudd med lånevilkårene i to måneder allerede.

Finanstilsynets vurdering

Finanstilsynet skriver blant annet følgende i sin vurdering:

«Etter Finanstilsynets vurdering er opplysninger om at selskapet er i brudd med lånevilkår under obligasjonslånet relevante og nødvendige opplysninger for investorer, jf. art. 14. Dette gjelder uavhengig av om bruddet på lånevilkårene enda ikke utgjør et mislighold slik dette er definert i låneavtalen. Dette er heller ikke bestridt av selskapet som også oppfatter forholdet som så alvorlig at det ble brukt store ressurser på å bringe det i orden.»

Videre anses det som lite sannsynlig at selskapet vil vinne frem med å hevde at det var uvitende om bruddet på lånebetingelsene, inntil dagen etter at prospektet ble godkjent av Finanstilsynet.

Grunnen til dette er at tilsynet mener man må kunne forvente at selskaper har gode rutiner for å kunne oppfylle de regulatoriske kravene, noe som er ledelsens ansvar.

Endúrs toppsjef Jeppe Raaholt har følgende kommentar i en sms til DN:

«Overtredelsesgebyret fra Finanstilsynet svarer til det forhold at Endúr i noteringsprospekt datert 31. august 2021 for obligasjonslån og aksjer utstedt ifm. oppkjøp ikke opplyste om at selskapet per denne dato ikke fullt ut oppfylte et vilkår i obligasjonslåneavtalen. Dette børsmeldte vi samme dag, så snart vi ble klar over forholdet. Like fullt vurderer tilsynet dette som et brudd på prospektreglene, som følger av tilsynets vedtak. Endúr tar dette til etterretning.»

Konsernsjefen gikk på dagen

Og nettopp ledelsen måtte ta konsekvensen av lånevilkårsbruddet.

2. september i fjor, to dager etter at bruddet ble varslet, ble det kjent at konsernsjefen Hans Olav Storkås trakk seg fra stillingen med umiddelbar virkning.

Da nyheten kom om at konsernsjefen ville gå av, sa styreleder Pål Reiulf Olsen følgende:

– Vi har som kjent brutt med lånevilkår. Det er ille, noe vi oppdaget for sent, og hovedgrunnen til at det skjedde er mangel på administrativ kapasitet innenfor regnskapsrapportering. Til syvende og sist er det hans ansvar å ha orden på systemet. Det erkjenner han, og det er grunnen til at han nå går av.

Fall på Børsen

Kursen på Endúr-aksjen havnet i fritt fall da lånebruddet og konsernsjefens avgang ble kjent. I løpet av tre dager falt aksjen 23 prosent, fra 0,96 til 0,63 kroner per aksje.

Onsdag endte sluttkursen på 0,64 kroner per aksje, noe som verdsetter selskapet til 881 millioner kroner på Oslo Børs.

DN presiserer: Tittelen er endret etter publisering for å tydeliggjøre at boten ble gitt på grunn av brudd på prospektreglene, ikke på grunn av brudd på lånevilkårene.(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.