Det er selskapene Yara, Tizir og Horisont Energi som mottar støtten, kunngjorde Enova fredag.

– Jeg opplever at det vi gjør her i dag, er å levere på marsjordren fra miljøtoppmøtet i Glasgow. Vi skal omsette fra ord til handling, sier statsminister Jonas Gahr Støre (Ap).

Han påpekte at nøkkelen til å kutte klimagassutslipp og skape jobber ligger i industrien ligger.

– Jeg tror på en nyindustrialisering av Norge og grønn næringspolitikk, og dette er virkelig en oppfølging av det, sier han.

Teknologiutvikling

Støtten fra Enova skal bidra til at selskapene skal utvikle null- og lavutslippsteknologi.

* Yara støttes med inntil 283 millioner kroner til et demonstrasjonsprosjekt for ammoniakk og kunstgjødsel. Dette skal være basert på fornybar kraft og hydrogen produsert ved vannelektrolyse i stedet for fra naturgass som i dag.

Prosjektet vil gjennomføres ved Yaras anlegg på Herøya utenfor Porsgrunn. Dette vil være et viktig steg for Yara for å kunne produsere gjødsel uten utslipp i fremtiden.

* Tizir Titanium and Iron får inntil 261 millioner kroner i støtte til prosjektet ved smelteverket i Tyssedal. De skal gjennomføre et utviklings- og demonstrasjonsprosjekt som skal lede fram til bruk av hydrogen i stedet for kull til forreduksjon av ilmenitt. Målet med prosjektet er å utvikle en ny teknologi som gjør at selskapet i fremtiden kan bygge et fullskala-anlegg hvor de erstatter 85 prosent av kullforbruket med hydrogen.

* Gjennom prosjektet Barents Blue skal selskapet Horisont Energi få inntil 482 millioner kroner i støtte til prosjekt med å etablere ammoniakkproduksjon fra naturgass med karbonfangst i nærheten av Hammerfest. Anlegget vil produsere 1 million tonn ammoniakk per år. CO2 skal transporteres til et fremtidige karbonlager Polaris for permanent deponering.

Grønn vekststrategi

Veien mot nullutslippsframtida krever store klima- og industripolitiske grep. Regjeringen vil at Norge skal lykkes med å gripe mulighetene som ligger i det grønne skiftet, påpeker klimaminister Espen Barth Eide (Ap).

– For å få til dette må grønn omstilling gjøres til vår fremste vekststrategi. Da er vi avhengige av aktører som satser på løsninger som bidrar til å kutte utslipp og skape jobber. De tre hydrogenprosjektene som får støtte i dag er gode eksempler på nettopp dette, og de viser på en god måte hvordan Enova fungerer som fødselshjelp for å få ny klimavennlig teknologi ut i markedet, sier han.

Det er for alle tre prosjektene en forutsetning at støtten godkjennes av Esa, før den endelig kan deles ut av Enova.

(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.