I den lille bygda Eresfjord i Romsdal ligger vannkilder som skal bli stor business.

Så langt har imidlertid pengene sildret mest ut av selskapet Eirawater.

Siden de lokale eierne startet opp i 2007 har selskapet over 60 millioner i samlede underskudd, mens salgsinntektene har ligget rimelig flatt på rundt fire millioner kroner.