– Det er 100 ulike grunner til at det har tatt tid. Det har vært tidlige versjoner og oppgraderinger underveis. Kravene til bruk ombord i dårlig vær har vært blant de største utfordringene, sier brigader Diederik Kolff.

Kolff hilste velkommen piloten Christan Franck ved landingen på Kjeller ved Lillestrøm. NH 90-maskinen landet for øvrig 40 minutter senere enn planlagt. Da hadde helikopter og mannskap vært underveis fra fabrikken i Nord-Italia i fire dager, med mellomlandinger i Cannes, Dijon, ved en flybase i Belgia og siste overnatting ved Karup på Jylland.

Velkommen hjem. Brigader Diederik Kolff hilser på pilot Christian Franck som fløy første NH 90-helikopter til Forsvarets fregatter fra fabrikken i Italia.
Velkommen hjem. Brigader Diederik Kolff hilser på pilot Christian Franck som fløy første NH 90-helikopter til Forsvarets fregatter fra fabrikken i Italia. (Foto: Mikaela Berg)

Sent

Men de 40 minuttene med forsinkelse er svært lite i den store sammenheng.

Det var i 2001 Norge inngikk kontrakt om kjøp av 14 NH 90-helikoptre, fordelt med åtte til Kystvakten og seks til marinens fregatter.

Leveransene skulle etter den opprinnelige planen skje i perioden 2005–2008. Slik gikk det ikke.

I 2012 var problemene og forviklingene blitt så mange at daværende forsvarsminister Espen Barth Eide ville avbryte hele kontrakten.

Forsvaret bet seg imidlertid fast i NH 90, og marinen får nå sitt første. Seks i en annen og tidligere versjon er allerede levert til Kystvakten. Disse skal nå tilbake til Italia for ombygging og oppgradering. Sjøforsvarets første gikk mandag videre mot Bardufoss.

– Men dette regnes fortsatt som et utviklingsprosjekt, sier brigader Kolff.

Marinehelikopteret skal inn i ulik utprøving og testing for å dokumentere at leveransen er i henhold til kontrakten. Dessuten skal Forsvaret selv raffinere sine systemer for vedlikehold – og de norske fregattenes hangarer skal bygges om for å få plass til nødvendig utstyr som må være med der helikopteret «parkerer».

– Vi regner med å motta ett nytt helikopter per kvartal, fire til i 2018 og enten et femte sist i 2018 eller helt i starten av 2019. Fullt operativt blir hele systemet i 2022/2023, sier Kolff.

Ifølge brigaderen har prisen derimot ikke flyttet seg: Kalkylen er nå at de 14 NH 90-helikoptrene med utstyr vil koste 7,2 milliarder 2017-kroner.

Blandet

Mange av Forsvarets folk som mandag så den nye NH 90 maskinen lande i tåke og snøføyke virvlet opp fra rotorene, var begeistrede.

– Flott maskin med mye større kapasitet enn tidligere, het det.

NH 90-helikopteret kan fly høyere og «se» lenger enn andre med sitt sofistikerte utstyr, og skal i sjøforsvarsrollen samvirke tett med fregattene.

– Men vi er jo kjent med at det også har vært misnøye i Forsvaret, sier Asgeir Spange Brekke i Forsvarsmateriell.

I tillegg til de kraftige forsinkelsene i leveransen, har lakkproblemer med risiko for korrosjon og svært høyt antall vedlikeholdstimer per flytime vært ferske innvendinger.

– Det siste regner vi med vil bedre seg underveis, sier Diederik Kolff. (Vilkår)

3000 ledere til Davos
Davos og World Economic Forum forbereder seg på å ta imot 3000 ledere de nærmeste dagene.
01:12
Publisert: