Etter at Miljødirektoratet i 2014 ga tillatelse til gruvedriften ble vedtaket klaget inn til Klima- og miljødepartementet. 

Nå har departementet vedtatt å opprettholde direktoratets vedtak om å gi tillatelse etter forurensningsloven til kobbergruvedrift i Nussir og Ulveryggen i Kvalsund kommune og deponering av avgangsmasser i Repparfjorden.

– Miljømessig forsvarlig

– Miljøvirkningene av gruvevirksomheten er grundig utredet. Det stilles svært strenge vilkår og det er miljømessig forsvarlig å gi tillatelse, sier klima- og miljøminister Vidar Helgesen (H) i en pressemelding.

Både Sametinget, Naturvernforbundet, Natur og Ungdom og Norske Lakseelver klaget på Miljødirektoratets vedtak fordi de mente det manglet kunnskap om miljøvirkningene, og at tillatelse derfor ikke kunne gis. Sametinget pekte spesielt på de ulempene tiltaket vil ha for samisk kultur, reindrift, sjøsamisk fiske og bruk og samfunnsliv.

Klima- og miljødepartementet mener likevel at klagene ikke gir grunnlag for å endre de tidligere vurderingene. Vedtaket er endelig og kan ikke påklages videre.

– Død fjord

Naturvernforbundet er oppgitt over at departementet nå har gitt en endelig tillatelse og mener at vedtaket betyr dumping av to millioner tonn tungmetallholdig gruveslam årlig i Repparfjorden.

– Vidar Helgesen har nå gitt grønt lys til ett av de mest miljøfiendtlige industriprosjektene i norgeshistorien, stikk i strid med faglige tilrådninger. Regjeringen har gitt oss en død fjord i julegave, sier leder Silje Ask Lundberg i Naturvernforbundet.

Også Natur og Ungdom reagerer sterkt. Allerede i 2014 da Nussir ASA fikk den første tillatelsen, øvde ungdommene på å danne lenkegjenger. Nå er de innstilt på å utføre aksjoner i praksis.

– Vi kommer til å gjøre det vi kan for å stanse dette prosjektet, og lenker oss fast om vi må, sier leder Ingrid Skjoldvær i Natur og Ungdom i en pressemelding.

Skaper arbeidsplasser

Kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner (H) peker på at gruvedriften i Kvalsund vil kunne skape om lag 150 arbeidsplasser i Finnmark.

– Regjeringen vil legge til rette for vekst i mineralnæringen. Den planlagte gruvevirksomheten i Nussir og Ulveryggen er et av de største mineralprosjektene i Norge og vil gi nye arbeidsplasser og positive ringvirkninger i kommunen og regionen, sier Sanner (H).

Næringslivets Hovedorganisasjon (NHO) er positive til vedtaket.

– NHO er glad for at regjeringen har sett betydningen av Nussir-prosjektet for verdiskaping, arbeidsplasser og for det grønne skiftet, og håper dagens vedtak også gir signal om en mer positiv innstilling til nye mineralprosjekter, sier seniorrådgiver Christoffer Sahl i NHO.

Kobberforekomsten på Ulveryggen er Norges største forekomst og gruva kan bli Norges største kobbergruve noensinne. (Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.