Nordic Mining har fått tillatelse til sjødeponi i Førdefjorden knyttet til den planlagte gruvedriften i Engebøfjellet for å utvinne mineralene rutil og granat.

Rutil er et mineral som består av titan og oksygen og er utgangspunkt for produksjon av titandioksid som brukes som hvitt fargepigment blant annet til maling, mens industrimineralet granat kan erstatte kvartssand til sandblåsing og sliping.

Nordic Mining mener det er en forutsetning for gruvedriften at begge disse mineralene utvinnes samtidig. Arctic Mineral Resources (AMR), med investoren Øystein Tvenge blant investorene, mener på sin side at granatforekomsten er så stor at den kan utvinnes alene i en gruve under jorden og uten behov for sjødeponi. Og selskapet har inngått avtale med fem av åtte berørte grunneiere som er tiltenkt et eierskap på to tredjedeler av aksjene i AMR.

– Tvilsomt prosjekt

Børsnoterte Nordic Mining mener utspillet er basert på urealistiske forutsetninger.

– Vi har utvinningsretten frem til 2027 og har jobbet med prosjektet i en årrekke. Vi mener begge mineralene må tas ut for å skape lønnsomhet i prosjektet, sier Ivar S. Fossum (60), administrerende direktør i Nordic Mining.

– Jeg skjønner at grunneierne helst vil ha en underjordsgruve uten sjødeponi, men sånn er bare ikke virkeligheten, fortsetter han, og legger til:

– Vi tar dette med ganske stor ro. Vi har våre rettigheter og fortsetter med våre planer, men vi er ikke glade for at dette kommer opp på denne måten nå. Det skaper stor usikkerhet.

Styreleder Tarmo Tuominen uttalte i en børsmelding tidligere i mai at «jeg er overrasket over AMRs utspill som jeg betrakter som et forsøk på en kommersiell utnyttelse av Nordic Minings langsiktige planer for industrietablering. Utspillet er et klart brudd med det vi oppfatter som etisk redelig forretningsførsel».

Personangrep

Den som fronter AMRs planer er Tore Viana-Rønningen (37). Inntil i fjor høst var han styremedlem i nettopp Nordic Mining (Nom). «Viana-Rønningen har som styremedlem mottatt intern og taushetsbelagt informasjon knyttet til Engebøprosjektet og har hatt en aktiv rolle i styrets evaluering av prosjektet», skrev Nordic Mining i børsmeldingen.

Dette reagerer Viana-Rønningen sterkt på.

– Jeg har min gruvekompetanse fra et internasjonalt investeringsfond i London med vurdering og etablering av gruveprosjekter. Robert Hermansen, som er knyttet til AMR i dette prosjektet, kjenner norsk fjell bedre enn de fleste. Vi har ikke noe behov for å benytte informasjon fra Nom som ikke er offentlig tilgjengelig, sier han.

– Og jeg synes de var veldig raske med å trykke på den knappen. Som regel når man går til personangrep og ikke holder seg til sak, så er det fordi man mangler noe fundamentalt. De kjenner meg bedre enn som så etter at jeg har sittet i styret der i nesten seks år, legger han til.

Fem grunneiere

Viana Rønningen sier at det de har gjort er å sette opp et selskap sammen med fem grunneiere som har en stor nok del av forekomsten til at den er drivbar.

– Det er åpenbart at granat er det viktigste mineralet her og gruvedrift på granat alene vil være kommersielt attraktivt. Vi vil begynne i det små med lavere utbyggingskostnader og mindre kompleksitet, så kan vi eventuelt senere vurdere å utvinne rutil fra massene som er lagret på fjell, sier han, og viser til lovverket.

– Mineralloven sier at dersom det er drivbart på grunneiernes areal, da har grunneier den retten. Så vi vil sette opp en gruve på grunneiers eiendom. Hvorvidt de resterende grunneierne vil slutte seg til det ene eller andre selskapet, får de bestemme selv.

– Hva skjer videre nå?

– Vi vil etablere samarbeid med aktører med gruvekompetanse, kapital og markedsapparat. Vi har samlet grunneierrettighetene og er ikke avhengige av å hente inn masse penger, sier han. (Vilkår)

Er det greit med shorts på jobb?
Vi har sjekket tre arbeidsplasser.
02:43
Publisert: