Hvert år kartlegger DN hvilke bedrifter som består gasellekriteriene. De aller fleste av årets 3037 gaseller er nykommere. Men noen klarer det igjen. Og igjen.

Hva gjør de riktig?

Det kan være oppstartsselskapet som har truffet en gullåre og blir gaselle i en årrekke eller gründeren som hoppet av sin første suksess og bykser inn på gasellelisten noen år senere med sin nyeste idé.

Lette etter personlighetstrekk

– En del av dem som blir gaseller én gang, kan få det til på grunn av god timing. Markedet kan svinge og gjøre noen til en gaselle i farten. Men kanskje er det mindre tilfeldig når det skjer flere ganger, sier førsteamanuensis Jarle Bastesen ved institutt for ledelse og organisasjon på Høyskolen Kristiania. Han har forsket på gasellebedrifter.

En fjerdedel av årets gaseller var også gaseller i fjor. Mange klarer også flere år på rad: 285 har klart gasellekravene tre år på rad, 65 bedrifter har klart det fem år på rad. To har vært gasellebedrifter i hele åtte år på rad.

Noen, som badeinstallatøren Teknobad i Arendal, klarer å komme tilbake igjen som gaseller for andre gang.

Ni prosent av årets gaseller har vært borte fra listen i ett eller flere år, og gjør comeback i 2017. Noen av dem var gaseller første gang så langt tilbake som da DN startet med gasellekåringene – i 2003.

Bastesen sier det finnes relativt lite forskning på dobbel- og multigasellene, men at forskere har identifisert noen egenskaper ved gasellegründere som kan forklare klippekort-fenomenet.

– Vi begynte ganske tidlig i forskningen på gasellebedrifter å se på om det fantes noen personlighetstrekk som personene bak gasellene hadde til felles, sier Bastesen.

– Det fant vi ikke. Det finnes ikke noe «gaselle-gen». Og det er for så vidt fint, fordi det betyr at man kan få det til uavhengig av personlighet, om man for eksempel er ekstrovert eller introvert.

Arbeidserfaring en fordel

Derimot fant forskere flere gjengangertrekk hos gasellene:

  • Svært oppmerksomme på kunden og kundens behov.
  • En sterk motivasjon til å vokse.
  • Selger gjerne et nisjeprodukt.
  • Erfaring fra arbeidslivet før oppstart.

Motivasjon til å vokse er ikke en selvfølge hos bedriftsledere, ifølge Bastesen:

– Spesielt gasellevekst, som innebærer mye vekst på kort tid, kan være komplisert. For mange er det skummelt, i hvert fall hvis det går fort unna. Du må ansette flere, raskt. Mange er fornøyde med en roligere utvikling, sier Bastesen.

Nisjeprodukter er også en gjenganger hos gaselleselskaper.

– I en nisje er konkurransen mindre, og det kan gi god vekst over flere år. Men evnen til å finne slike nisjer kan også gjøre en gründer i stand til å starte stadig nye bedrifter med ulike nisjeprodukter, mener Bastesen.

I sin forskning på gasellebedrifter har Bastesen også sett mange eksempler på at erfaring fra arbeidslivet kan komme godt med:

– Vi har sett mange eksempler på at gründere har vært noen år i arbeidslivet, og kanskje sett et marked som deres bedrift ikke ville ta. Så hopper de av og starter noe eget. Det kan antagelig også overføres til de som starter mange bedrifter.

– De som har erfaring fra arbeidslivet har opparbeidet seg kunnskap og et nettverk de kan spille på for å få hjelp og råd. Det er veldig verdifullt i en konkurransesituasjon, sier Bastesen. (Vilkår)

Når maktpersoner vil uttale seg, men ikke si noe, tyr de ofte til dette trikset
Les hele kommentaren til Eva Grinde i lenken under.
01:08
Publisert: