Gunnar Hovland (53) forlater BN Bank for å bli ny konsernsjef i Tine. Han erstatter Hanne Refsholt (57) som har 14 år bak seg i sjefsstolen.

– Jeg er offensiv på Tines vegne. Det er en butikk som kan utvikles videre på en god måte. Jeg opplever at det er en organisasjon som vil mye, sier Hovland.

Hovland har vokst opp på et melkebruk i Luster i Sogn og har tidligere jobbet i Tine i 12 år.

– Jeg vet hvor melken kommer fra, og kjenner store deler av verdikjeden – fra kua til ferdig Jarlsberg, sier Hovland som er utdannet sivilagronom fra Ås og har bygget på med en MBA fra Handelshøyskolen.

Den nye Tine-sjefen må blant annet forholde seg til at importen av meieriprodukter er økende.

– Jobben blir å løfte Tine videre og sikre at det blir økonomi for melkeproduksjon på steder som Frosta og i Luster også i fremtiden. Tine har mange utfordringer fremover, der blant annet importen på 2–300 millioner liter er økende. Tine må derfor jobbe knallhardt med å videreutvikle meierikategorien sammen med våre kunder og medarbeidere fremover, sier Hovland.

Ikke utlyst

Styreleder Trond Reierstad har ledet ansettelsesprosessen for å finne erstatteren til Refsholt.

– Gunnar Hovland er en god kandidat med betydelig kommersiell erfaring som vil løfte Tine. Han har stor gjennomføringskraft, er kundeorientert og vet hva forbrukeren vil ha.

I fjor høst ba Refsholt styret om avløsning. Da startet en rekrutteringsprosess med bistand fra hodejegerfirmaet Spencer Stuart.

Styrelederen mener det har vært en bred og god prosess.

– Hanne Refsholt har gjort en kjempejobb gjennom 14 år. Hun har utviklet selskapet og bidratt til gode resultater. Vi har lett etter en kandidat som kan løfte selskapet til videre vekst, fortrinnsvis basert på norsk melk.

– Hvorfor ble ikke stillingen lyst ut?

– Vi mener å ha hatt en god prosess og luftet ulike kandidater, også ellers i Skandinavia.

Mange følelser

Hanne Refsholt medgir at det er litt vemodig.

– Jeg har vært nesten hele mitt yrkesaktive liv i Tine, så det er mange følelser. 14 av de 28 årene har jeg vært konsernsjef. Jeg er glad vi har fått til en styrt overgang, sier Refsholt som hadde et opphold med studiepermisjon underveis som toppsjef.

Refsholt har inngått en sluttavtale som gjør at hun i utgangspunktet fortsetter i selskapet i to år med dagens lønn. Hun står til den nye toppsjefens rådighet, men får en friere rolle til å ta styreverv. Under gitte betingelser kan hun fratre.

– Hva tenker du om de årene du har ledet selskapet?

– Jeg har ledet selskapet fra null konkurranse i markedet. Tine har utfordringer fremover, men jeg er sikker på at Tine vil takle det.

Tine-ledelsen har tatt selvkritikk på at selskapet ikke har vært gode nok på innovasjoner.

– I fjor omsatte våre nye innovasjoner for 8–900 millioner kroner, så jeg er ikke med på at det er så dårlig.

Refsholt tror antallet melkebønder må ytterligere ned. Utflaggingen av Jarlsberg-produksjonen vil trolig føre til økt melkeoverskudd.

– Kvotesystemet er et tilpasset verktøy for å ta ned produksjonen, men vi skal gjøre det vi kan for å skape vekst og utvikling ved å drive kostnadseffektivt og innovere slik at produktene er attraktivt. (Vilkår)

Melkeroboter
Tine og Infuture kjører pilotprosjekt i flere testfjøs. Høyteknologiske sensorer gir informasjon om dyrehelse, trivsel og produksjon hos den enkelte ku. Det hjelper bonden til bedre produksjon, dyrehelse, dyrevelferd og bedre melkekvalitet.
01:51
Publisert: